341
MAYIS-HAZİRAN 2008
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: Söylem ve Mimarlık

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZET
YAYINLARKÜNYE
ETKİNLİK

UIA II. Bölge ve Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu İstanbul’da Yapıldı

Derleme ve Fotoğraflar: Tuğçe Selin Tağmat

Mimarlar Odası, 21-22 Şubat 2008 tarihlerinde İstanbul'da Feriye Kültür Merkezi'nde Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) ve Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) II. Bölge çalışma toplantılarına evsahipliği yaptı. Programa paralel olarak, ilk gün öğleden sonra dışarıdan katılımcılara da açık olan "Karadeniz: Ortak Yaşam Alanımız - Sorunlar ve Olanaklar" temalı bir panel düzenlendi.

21 Şubat sabah saatlerinde yapılan Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) toplantısına Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'dan mimarlık örgütlerinin temcileri katılırken, FABSR üyesi olan fakat toplantıya katılamayan Ermenistan ve Azerbaycan mimarlık örgütleri iyi dilek mesajları gönderdiler. FABSR, Ekim 1995'te Gürcistan Mimarlar Birliği'nin düzenlediği "Karadeniz Bölgesi Mimarları Konferansı"nda alınan kararla, Türkiye Mimarlar Odası'nın da desteğiyle kuruldu. FABSR'nin kuruluşundan bu yana hedeflenen etkinlik düzeyine ulaşmadığını gözlemleyen Mimarlar Odası, bu toplantıda Karadeniz mimarları arasındaki işbirliğinin artırılması ve FABSR işleyişinin geliştirilmesi için yeni bir program önerisi sundu. Toplantıda, daimi sekreteryası bir süredir Gürcistan'da olan ve dört yıldır Ukrayna'nın başkanlığını sürdürdüğü FABSR'de aktif görevde bulunmak istediğini ifade eden Mimarlar Odası'nın, önümüzdeki dönem için başkanlık görevini yürütmesine karar verildi.

Mimarlar Odası'nın sunduğu programda, Karadeniz bölgesinde mimarlık ve kentlerle ilgili mevcut bilgi ve araştırmaların derlenmesi, ortak iletişim ağı ve platformlarının oluşturulması, ortak projeler ve bilimsel araştırmaların, yayınların geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütülmesi ve özellikle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) olmak üzere, Karadeniz ülkelerinin kurdukları ortak platformların kendi alanımızla doğrudan veya dolaylı ilgili birimleriyle işbirliği içinde olunması gibi eylemler yer alıyor. Toplantıya KEİ temsilcilerinin de katılması yeni işbirliği olanaklarının tartışılmasını sağladı. Forum toplantısı sonucunda kabul edilen İstanbul Bildirgesi ile birlikte yeni programın anahatları duyurulurken, Karadeniz'de mimarlık, kentler, kültürel miras ve çevreye yönelik güncel konular hakkında mimarlık perspektifinden çeşitli değerlendirmeler de kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu.

FABSR toplantısı sonrasında aynı günün öğleden sonrasında gerçekleştirilen "Karadeniz: Ortak Yaşam Alanımız - Sorunlar ve Olanaklar" panelinde, Karadeniz'de kültürel miras, kimlik, kent ve çevre konularında sunuşlar gerçekleştirilerek, katılımcılarla birlikte değerlendirmeler yapıldı. Panelin, Aydan Erim tarafından yönetilen "Kültürel Miras ve Kimlik" konulu ilk oturumunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz İncedayı kültürel mirasın korunmasına ilişkin değişen yaklaşımlar ve geleceğe yönelik perspektiflerle ilgili kuramsal bir yaklaşım sunarken, Gürcistan Mimarlar Birliği'nden Marina Tumanishvili, Gürcistan'dan kültürel mirasın korunmasına ilişkin bina ve kent ölçeğinde örnekler sundu. Ayrıca yine bu oturumda söz alan KEİ Daimi Sekreteryası'nda Kültür Çalışma Grubu'ndan Sorumlu Müdür Predrag Gavrilovic konuyla ilgili güncel gelişmeler hakkında kendi perspektiflerini aktararak, bölge mimarlarıyla özellikle kültürle ilgili KEİ Çalışma Grubu kapsamında işbirliği olanakları bulabilmeyi dilediklerini ifade etti.

Bulgaristan'dan UIA'nın Eski Başkanı Georgi Stoilov'un yönettiği "Kent ve Çevre" konulu ikinci oturum, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Ruşen Keleş'in kent, çevre ve kimlik konularını insanlığın ortak mirası, çevresel güvenlik, ortak sorumluluk, sürekli ve dengeli gelişme ve gelecek kuşakların hakları ve uluslararası işbirliği gibi ilkeler bağlamında değerlendirdiği kapsamlı sunuşuyla başladı. Onun ardından, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Öztürk kendi dalından bir bakışla Karadeniz'de yaptığı çalışmalardan hareketle su kirliliği üzerinde durarak, bu konunun uluslararası boyutuna vurgu yaptı ve geleceğe ilişkin değerlendirmeler yaptı. Rusya Mimarlar Birliği Başkanı Yury Gnedovsky, Sochi bölgesinde olimpiyata yönelik hazırlanan gelişme projelerinden bahsederek, bu projelerin çevreye duyarlı olması konusunda yaptıkları eleştiri ve önerileri anlatırken, Gürcistan Mimarlar Birliği'nden Revaz Avalishvili, Gürcistan'da yürüttükleri kıyı yönetimi projesi hakkında bilgi verdi. Her iki oturum sonunda da katılımcılar panelistlere çeşitli sorular yönelterek, konularla ilgili değerlendirme yapma fırsatı buldular.

22 Şubat tarihinde tüm gün boyunca gerçekleştirilen UIA II. Bölge toplantısı, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin mimarlık örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra, UIA ve ACE yöneticilerinden oluşan bir davetli misafirler grubunu bir araya getirdi. Bu toplantı, Temmuz 2008'de gerçekleştirilecek UIA 2008 Torino Kongresi ve Genel Kurulu'nun yaklaştığı bugünlerde gündemdeki konuları değerlendirmek ve biraraya gelerek fikir alışverişinde bulunmak için önemli bir platform yarattı. UIA'nın II. Bölgesi bu toplantıya katılan Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Kazakistan, Kıbrıs, Baltık kesimi (Estonya-Letonya-Litvanya), Lübnan, Macaristan, Makedonya, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Suriye, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan mimarlık örgütlerinin yanı sıra, toplantıya katılamayan Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Kırgızistan ve Sırbistan Karadağ'ı da kapsıyor. Toplantıya sözkonusu ülkelerden temsilcilerin yanısıra, UIA Başkanı Gaetan Siew, UIA Başkan Yardımcıları, II. Bölgeden UIA Konsey Üyeleri, II. Bölgeden UIA Eski Başkanları ve Başkan Yardımcıları da katıldılar. Ayrıca, toplantıdaki davetli katılımcılar arasında Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Başkanı Juhani Katainen ve ACE Genel Sekreteri Alain Sagne de bulunuyordu. Toplantıda UIA II. Bölge üyesi meslek kuruluşları etkinlikleriyle ilgili bilgilendirmeler sundular. Bunun sonrasında II. Bölge etkinlikleri ve UIA 2008 Torino Kongresi ve Genel Kurulu hakkında sunuşlar yapıldı.

UIA Başkanı, UIA'nın II. Bölgeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve ACE Başkanı'nın toplantı nedeniyle ülkemizde bulunmasından hareketle, II. Bölge toplantısı öncesinde sabah saatlerinde Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna'nın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında hem genel toplantı programı hakkında bilgi verildi hem de yabancı mimarların ülkemizde proje süreçlerinde yer almaları, uluslararası yarışma prosedürlerinde görülen aksaklıklar, kentleşme ve kentsel dönüşüm projeleri gibi ülkemizde mimarlık ve kentle ilgili güncel konular hakkında UIA ve ACE başkanları görüş ve değerlendirmelerini sundular. Bu görüşlerde, ülkemizde yaşanan kentleşme ve mesleki hizmetlerin küreselleşmesine ilişkin baskıların diğer ülkelerde de bir sorun olarak ortaya çıktığı ve UIA'nın yabancı mimarların yaptıkları çalışmalarda yerel mimarlarla ortaklık kurmaları konusundaki ilkesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, yalnızca mimarlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesinin yeterli olmadığı ve tüketiciler-işverenler-kullanıcılardan oluşan grubun da nitelikli bir yapılı çevre talep ediyor olması gerektiği ifade edildi.

 

Bu icerik 2794 defa görüntülenmiştir.