347
MAYIS-HAZİRAN 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA
Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım:
HERKES İÇİN TASARIM

YAYINLAR

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM


İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY


TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
ETKİNLİK

Kamusal Alan Üzerine Doktora Öğrencileri Buluşması

Ceren Sezer

Mimar, Kent Tasarımcısı, TU Delft, Şehircilik Bölümü

Hollanda Delft Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 19–20 Mart 2009 tarihlerinde “kamusal alan” üzerine çalışan doktora öğrencilerini biraraya getiren bir uluslararası buluşmaya evsahipliği yaptı. Buluşmanın amacı, “kamusal alan” konusunda çalışan araştırmacılar arasında bilgi alışverişi sağlamak ve doktora düzeyindeki disiplinlerarası ortak projelere önayak olmaktı.

Buluşma organizasyonunu TU doktora öğrencileri, Wenda van der Laan Bouma-Doff (OTB Araştırma Enstitüsü) ve Ceren Sezer (Şehircilik Bölümü) yürüttü. Buluşma, kamusal alan ile ilgili temel konuları kapsamayı amaçlayan üç atölye (“Kamusal Alan ve Mahalle Yaşam Kalitesi”, “Kamusal Alan Politikaları” ve “Kamusal Alan Tasarımı”) olarak düzenlendi. Davet edilen üç uzman tarafından yönetilen atölyelerin katılımcıları, çalışmalarını poster ve power point sunumu yaparak tanıttılar. İki gün süren atölyeleri takiben Rotterdam’da “kamusal alan” konulu bir gezi programı gerçekleştirildi.

Buluşma çağrısı farklı disiplinlerden (mimarlık, kentsel tasarım, planlama, sosyoloji, kentsel coğrafya, antropoloji ve tarih) ve farklı coğrafyalardan (Orta Doğu, Avrupa, Amerika ve Kanada) çoğu doktora öğrencisi olmak üzere geniş bir katılımcı grubundan ilgi gördü. Başvuruları kabul edilen toplam elli katılımcı arasında, doktora öğrencilerinin yanısıra, belediye planlama bölümlerinden, sivil toplum örgütlerinden ve araştırma enstitülerinden katılımcılar da vardı.

Birinci atölye, “Kamusal Alan ve Mahalle Yasam Kalitesi”, Berlin Humbolt Üniversitesi’nden Prof. Talja Blokland’ın sunuşu ile başladı. Blokland, “Sokak ve Meydandaki Ev” başlıklı sunuşunda mahalle içi komşuluk ilişkilerinin kurulmasında kamusal alanın, özellikle sokakların ve meydanların rolü üzerinde durdu. Blokland’in sunuşu, benzer konuları kapsayan Milano, Barselona, Amsterdam, Nashwille (USA) ve Kigali’den (Rwanda) örnekler sunan doktora öğrencileri sunuşları ile devam etti.

İkinci atölye yürütücüsü olarak, University of London, Bartlett Planlama Okulu’ndan Prof. Matthew Carmona davet edildi. Carmona “Çağdaş Kamusal Alan: Eleştiriler ve Sınıflandırma” isimli sunuşunda “kamusal alan” üzerine iki önemli tartışma konusunu ön plana çıkardı: Kontrollü ve kontrolsüz “kamusal alan”. Carmona’nın sunuşunu takip eden atölyede, “kamusal alan” tasarımının farklı yönlerini ele alan, örneğin, İsviçre’de sokak sanatı, Fransa’da sokak aydınlatması, Hollanda’da sokağın günlük ilişkileri desteklemesi ve İspanya’da ekonomik etkisini kaybeden bölgelerde kamusal alanın bugünü ve geleceği üzerine dört çalışma sunuldu.

“Kamusal Alan Politikaları” temalı üçüncü atölye, Kanada Alberta Üniversitesi’nden Prof. Rob Shields’in sunuşu ile başladı. Shields, atölye ile aynı ismi taşıyan sunuşunda, kamunun üç temel formu üzerine konuştu: Kamusal alan (public space), uluslararası kamu (transnational publics) ve kamusal alan (public domain). Giriş konuşmasından sonra, Ankara Kızılay Meydanı’nın değişim sürecini anlatan, Berlin’de reklam panolarını kamusal alan iletişim elemanı olarak inceleyen, Verona ve Milano’da göçmen telefon merkezlerinin varoluş mücadelesini araştıran ve Rotterdam’da farklı etnik grupların yaşadığı bir mahallede, farklı mahalle algıları üzerine yapılan dört ayrı çalışmanın sunumları yapıldı.

Son atölyeyi Rotterdam Belediyesi Planlama Bölümü’nün düzenlediği Rotterdam gezisi takip etti. Katılımcılar, üç farklı grup halinde yeni düzenlemesi yapılan şehir parkı, mahalle parkı ve kent merkezindeki “kamusal alan” örneklerini ziyaret ettiler. Katılımcıların gezi izlenimlerini planlama bölümü çalışanlarına aktardıkları kısa bir toplantıdan sonra, “kamusal alan” buluşması sona erdi.

Katılımcılardan edindiğimiz izlenimlere dayanarak şunu söyleyebiliriz ki, “kamusal alan” konusunda çalışan farklı disiplinlerdeki araştırmacılar arasında bilgi alışverişini sağlamayı hedefleyen bu buluşma amacına ulaşmıştır. Organizatörler olarak bu küçük girişimin, gelecekte başka buluşmalara ve ortak çalışmalara öncülük etmesini ümit ediyoruz.

Bu icerik 3664 defa görüntülenmiştir.
© Ceren Sezer
© Ceren Sezer