368
KASIM-ARALIK 2012
 
MİMARLIK'tan

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

ARCHITECTURE IN TRANSLATION: Germany, Turkey and the Modern House

Esra Akcan, 2012, Duke University Press, Londra, 392 s.

2009 yılında “Çeviride Modern Olan: Şehirde ve Konutta Türk-Alman İlişkileri” başlığıyla Türkçe olarak yayımlanan kitap, yazarın Columbia Üniversitesi’nde verdiği doktora tezinin genişletilmiş bir versiyonu. Bir yerin bir yabancıyla, “ötekisiyle”, dışarısıyla olan deneyimini anlamaya ve değerlendirmeye yönelik bir çalışma alanı olarak ele alınan “çeviri”, Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ertesinde, mimaride Türk ve Alman ilişkilerine tutulan bir büyüteç görevi görüyor. Yazar, kültürün küresel dolaşımını anlamak için “çeviri” kavramını dilin ötesinde görsel alanlara genişleten bir yol sunuyor. Türkiye'de iktidarda olan Kemalistlerin Almanca konuşan mimarları seçerek modern kentlerin tasarımının üstesinden geldiklerini ve kendilerini nasıl Avrupa'yla benzer düzeye getirdiklerini gösteriyor. 1920’lerden 1950’lere uzanan döneme odaklanan yazar, sanayi kentlerde önceleri işçi sınıfı daha sonra orta gelirliler için inşa edilen toplu konutları da içeren modern konut örneklerinin coğrafi dolaşımının izini sürüyor. “Çeviri” kavramının (insanların, fikirlerin, teknolojinin, bilginin ve imajların farklı ülkeler arasında geçiş yapmasından kaynaklanan değişim süreci) nasıl kültürel alışverişi ve sosyo-politik bağlamı dikkate aldığını gösteriyor. Hibrid ve transkültürasyon gibi belirsiz kavramların ötesine geçip, ithalat, etkileme ya da ulaşım gibi pasif metaforlardan kaçınılırsa, “çeviri” birçok disiplin ile ilgili yeni bir yaklaşım sunuyor. Akcan, küreselleşen dünyada gerçek bir kozmopolit etik için yeni bir çevirilebilirlik kültürüne bağlılığı savunuyor.

Bu icerik 1446 defa görüntülenmiştir.