369
OCAK-ŞUBAT 2013
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • MİMARLIK Dergisinin Elli Yıllık Birikimi
    Ali Artun, 1975-1980 arasında Mimarlar Odası'nda Araştırma Sekreteri, Yayın Komitesi Üyesi, Genel Sekreter. Galeri Nev Kurucusu. İletişim Yayınları Sanathayat Dizisi Editörü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

VENEDİK BİENALİ'NDE "ORTAK ZEMİNİN GERİ-DÖNÜŞTÜRÜLMESİ" ÇALIŞTAYI

29 Ağustos – 25 Kasım 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Venedik Bienali, bu dönem fikir alışverişi, ortak zekâ ve sağduyu ile mimarlık kültürünün ortak insanlık kültürüne yapabileceği katkıların ne olduğunu sergilemeyi amaçladı. Bu kapsamda bienalde üniversitelerin etkinliklere de yer verildi. 22–23 Kasım 2012 tarihlerinde, Trento Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ortak Zeminin Geri-dönüştürülmesi” başlıklı çalıştay, panel ve proje yarışması da bu etkinliklerin önemlilerinden biriydi. Jüride ve diğer etkinliklerde, Türkiye’den Şengül Öymen Gür ve Derya Oktay yer aldılar. Trento Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün farklı düzeylerdeki (lisans ve lisansüstü) öğrenci grupları tarafından üç aylık süreç içinde hazırlanıp yarışmaya sunulan ve gerçek sorunlara odaklanan projeler, Kuzey ve Kuzey Doğu İtalya’daki Trento, Padova, Venedik, Lecco ve Udine kentlerindeki işlevini yitirmiş havalimanı ve tren hangarları, endüstri yapıları ve sosyal konutların yeniden işlevlendirilerek yeni tasarlanan karma kullanımlı komplekslere entegre edilmesini hedefleyen önerilerdi. Projelerin her biri, yapısal kaynakların yeni kullanımlara adapte edilmesinden, kullanılan yapım malzemelerinin seçimine ve geri-dönüşümlü malzemelerden yapılmış maketlerine (ve sergileme ünitelerine) kadar, geri-dönüşüm temasını destekliyordu. Panelde “Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm ve ‘Yer’ Yaratma” temasına odaklanan Oktay’a göre çalıştay, hem üretilen ve sergilenen geri-dönüştürme projeleriyle, hem de tarihi Arsenale (askerî tersane) kompleksinin bir kısmının (bienal pavyonlarıyla birlikte) böyle bir etkinlik ile yeniden işlevlendirilmesi yoluyla, çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bilinç ve farkındalığa uluslararası düzeyde önemli bir katkıda bulundu.

Çalıştay ve bu kapsamda odak noktası olan “tarihî değeri olmayabilen eski binaları yeni işlevlerle geri-dönüştürme” çabaları, son dönemde ülkemizde de önemli bir tartışma konusu olan kentsel dönüşüm uygulamalarında benimsenen “mevcut doku ve yapıları ortadan kaldırarak, tümüyle yeniden tasarlama” yaklaşımına karşı, varolanı değerlendirerek hem kentin hafızasına sahip çıkan, hem de kentin yayılmasını ve işlevselliğini yitirmiş sorunlu alanlarından arınmasını sağlayan sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm seçeneğinin bulunduğunu anımsatmış olması açısından önemli bir katkı oldu.

(Fotoğraflar: Derya Oktay)

Bu icerik 1448 defa görüntülenmiştir.
Çalıştay final jürisi-paneli mekânı: Arsenale - Tese dei Soppalchi
Norman Foster ve Ivory Press ekibi tarafından tasarlanan, farklı dönemlerin mimarları, eleştirmenleri, tasarımcıları, peyzaj mimarları ve şehir plancılarının isimlerinin, önemli ortak mekânların hızla değişen görüntüleri eşliğinde zemine, kolonlara ve ziyaretçilerin üzerine yansıtıldığı Mimarlık Bienali Giriş Pavyonu.