369
OCAK-ŞUBAT 2013
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • MİMARLIK Dergisinin Elli Yıllık Birikimi
    Ali Artun, 1975-1980 arasında Mimarlar Odası'nda Araştırma Sekreteri, Yayın Komitesi Üyesi, Genel Sekreter. Galeri Nev Kurucusu. İletişim Yayınları Sanathayat Dizisi Editörü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

TMMOB İMZA KAMPANYASINA DESTEK

AKP Hükümeti, TMMOB’nin 6235 sayılı mevzuatını düzenleme yönünde bir “torba yasa” hazırlığında. Bu yasa ise adeta meslek Odalarına yönelik bir darbe niteliğinde. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporuyla başlayan, KHK’ler ve çeşitli yönetmeliklerle devam eden bu “saldırı” durumu ise Odaların özerk yapısına müdahale biçimine dönüştü. AKP’nin kapalı kapılar ardında hazırladığı, TMMOB’yi bölmeye, parçalamaya, etkisizleştirmeye yönelik yasa değişikliğine karşı, meslek Odalarına, örgüte sahip çıkmak bugün her zamankinden daha fazla önem kazandı. Bu konuyla ilgili olarak herkesi TMMOB’nin açtığı imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. İmza kampanyasına www.tmmob.org.tr adresinden katılabilirsiniz.

Bu yasa değişikliğine karşı mücadele için TMMOB üyesi yüzlerce mühendis, mimar, şehir plancısı 15 Aralık 2012 akşamı meşalelerle, sloganlarla Ankara’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası önünden TMMOB Mimarlar Odası önüne kadar yürüdü. “Denizimiz, Derelerimiz, Meralarımız, Ormanlarımız, Kentlerimiz, Köylerimiz, Doğamız, Ülkemiz, Mesleğimiz ve Örgütümüz için Mücadele Meşalesini Yakıyoruz” pankartı arkasında yürüyen TMMOB üyelerine emek-meslek örgütleri ve siyasi partiler de destek verdi. Yürüyüşe, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Milletvekilleri Süleyman Çelebi, Musa Çam, İlhan Demiröz, TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, TTB yöneticileri katıldı.

Bu icerik 1204 defa görüntülenmiştir.