326
KASIM-ARALIK 2005
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

MİMARLAR ODASI 50. YIL ANI PARKI - KAYSERİ

Mimarlar Odası’nın kuruluşunun 50. yılı anısına Kayseri Şubesi tarafından açılan 50. Yıl Anı Parkı Mimari Proje Yarışması, 3 Haziran 2005 tarihinde sonuçlandı. Yarışma, Kayseri kent merkezinde bir ’anı parkı’ tasarımını elde etmeyi amaçlıyordu. Jüri, 26 projeyi değerlendirmeye aldı; 3 ödül, 2 mansiyon, 2 satınalma ödülü verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

Oktay Ekinci (Mimarlar Odası Genel Başkanı), Kemalettin C. Tekinsoy (Mimar, Kayseri B.B. Gen. Sek.Yrd.), Mehmet Sağıroğlu (Y. Mimar), Mehmet Kasap (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Başkanı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ:

Sevgi Lökçe (Mimar, Prof. Dr., Kayseri Üniversitesi, Mim.Böl.), Zuhal Özcan (Mimar, Prof. Dr., Kayseri Üniversitesi, Mim.Böl.), H. Sencer Erkman (Mimar, Yrd. Doç. Dr., Kayseri Üniversitesi, Mim.Böl.), Banu Öztürk Kurtaslan (Peyz. Mim., Dr., Araş. Gör., Kayseri Üniversitesi, Mim.Böl.), S. Mehmet Polat (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:

Beyhan Bolak Hisarlıgil (Mimar, Araş. Gör., Kayseri Üniversitesi, Mim.Böl.), Orhan Say (Mimar)

RAPORTÖRLER: Tuğba Sevilay (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yön.Kur.Üye.), Pembegül Selman (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mes.Den.Uzm.)

1. ÖDÜL

ÖZGÜR BİNGÖL y.mimar, İLKE BARKA mimar

Yardımcılar: Emre Savga, Özgür Özer

Proje Açıklama Raporundan:

Park, doğa-kültür arasındaki ilişki üzerine mimari yaklaşımımızın temsilidir. Proje alanı, kentlinin bu ilişkiyi mekânsal olarak deneyimlemesi ve mekân üzerine düşünmesi için bir fırsat yaratmaktadır. Mimarlık teması altında sanatsal ve kültürel aktivitelerle donatılmış, doğanın geliştirilerek kent kültüründeki önemini vurgulayan bir kimliğe kavuşturulmuştur.

Jüri Raporu:

Parkın tasarımında genel olarak kavramsal yaklaşımın bütünlüğü, çevre yolundan Bozantı Caddesi’ne doğru en-kesitteki işlevsel hiyerarşilerin uygunluğu, farklı peyzaj alanlarının birlikteliğindeki özgün yaklaşımı, bitki türü seçiminde görülen çeşitliliği olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.

2. ÖDÜL

KAAN ÖZER mimar, DEMET KÜÇÜK mimar, YILMAZ TEK mimar, HATİCE ÜSKÜDAR ÖZER y.mimar

Yardımcılar: Yıldırım Haberal, Onur Tokcan

Danışman: Yeter Bilir

Jüri Raporu:

Bozantı Caddesi üzerindeki konutlarla doğrudan ilişki kurulması, parkın başlama ve bitişindeki geometrik hakimiyet, yarı açık ve kapalı mekânların mimari konsept bağlamında ele alınışındaki özen, yarı açık ve kapalı mekânların yerin altında çözülmesi, yer düzlemi ile güçlü ilişkiler kurması ve park siluetinde kapalı mekân oranının dikkat çeken azlığı, mimarlık ve Mimarlar Odası etkinlikleri için yeterli mekânlar önerilmesi olumlu bulunmuştıur.

3. ÖDÜL

MURAT POLAT y.mimar

Yardımcılar: Ferzan Aydın, Seray Öztürk

Jüri Raporu:

Gündelik yaşamla buluşan etkinlik omurgasının varlığı, bir sergi-park anlayışı ile gece ve gündüz algılanabilir olması, 3 boyutlu olarak sunulan birimlerin çok farklı bir kullanım önermesi, her ne kadar yoğun bir bitkilendirme ile güçlendirilmemiş olmakla birlikte, topografik bir eşikle parkın çevre yolununun olumsuz etkilerinden uzaklaştırılması olumlu bulunmuştur.

1. MANSİYON

KERİM YAMAN mimar, HABİBE ADUŞ peyzaj mimarı

2. MANSİYON

MURAT CELLAT mimar, ÖZGÜR AVŞİN mimar, ÖMER BARUT mimar, SİNEM BULTAN mimar

SATINALMA

ÖMER EMRE ŞAVURAL mimar, HASAN OKAN ÇETİN mimar, FATİH YAVUZ mimar

SATINALMA

FERİDE PINAR ARABACIOĞLU y.mimar, BURÇİN CEM ARABACIOĞLU y.mimar

Bu icerik 3384 defa görüntülenmiştir.