396
TEMMUZ-AĞUSTOS 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

KIYI BÖLGELERİNDE MİMARLIK PANELİ AYVALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülkemizde uygulanmakta olan tabiat varlıkları, koruma alanları, ormanlar, kıyılar, milli parklar ve doğal sit alanlarına dair merkezî-yerel yönetim koruma politikaları ve uygulamalarını tartışmak; sorgulamak, koruma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, 3 Haziran 2017 tarihinde Balıkesir Ayvalık’ta “Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Doğal Mirasımız Edremit Körfezi ve Ayvalık Tehdit Altında” Paneli gerçekleştirildi.

2011 yılından bugüne koruma mevzuatında var olan güvenceleri de ortadan kaldırarak yeni bir süreç başlatan yasal düzenlemelerin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğal sit alanlarının yeniden tanımlanmasına dair çalışmalar yapılmaya başlandı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” ile doğal alanların daraltılarak yapılaşmaya açılmasını öngören çalışmalar Muğla’nın ardından Balıkesir’de de yapılıp, “Balıkesir İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” ile Ayvalık ve çevresinde doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi yoluyla koruma statülerinde, sınırlarında ve tanımlarında değişiklikler öngören; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı; Cunda da dahil olmak üzere mutlak koruma statüsündeki adaları yapılaşmaya açan planlar açıklandı.

Bilim insanları, akademisyenler, basın ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yerel yönetimler, ilgili tüm kesimlerin ve kurumların katılımıyla gerçekleştirilen panelde konuşmacılar; Ayvalık kentinin tarihsel gelişimi, bölgede yer alan doğal sitler ve koruma alanları, doğal alanların korunmasında ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar, koruma hukuku ve yargı süreçleri ile çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan planların detayları hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

Panelin ardından Mimarlar Odası, kent ve çevre kuruluşları ve duyarlı toplum kesimleri ile birlikte Dünya Çevre Günü’nde kamuoyuyla paylaşılmak üzere bildiri yayınlanması benimsendi. Yayımlanan bildiriyle, doğal sit alanlarını ve çevreyi yapılaşmaya açarak ticari meta haline getiren; katılımcı süreci dışlayan Bakanlık çalışmalarının kamuoyunun değerlendirmesine sunulması, çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının durdurulması; katılımcı, bilimsel şehircilik ve planlama süreçlerine bağlı kararların hayata geçirilmesi için çağrı yapıldı. (Yapılan açıklamaya Mimarlar Odası web sitesi üzerinden ulaşılabilir.)

Bu icerik 1255 defa görüntülenmiştir.