403
EYLÜL-EKİM 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

CAUMME- PAUMME 2018

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, ‘CAUMME-Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle-East’ isimli uluslararası sempozyum ve PAUMME projeler sergisinin dördüncüsünü 22-23 Kasım 2018’de BAU Kuzey Kampüs’te gerçekleştirecek. Uluslararası sempozyumun teması “Borders in Architecture” olarak belirlendi ve konu başlıkları farklı disiplinlerin araştırmacılarına açık olarak düzenlendi. Sempozyum kitapçığının dışında, seçilmiş bildiriler Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research hakemli dergisinin özel bir sayısında yayınlanacak.  Ayrıca arzu eden yazarlarla bir Kitap Yayını Projesi oluşturulacak. Bu bağlamda mesleki çalışmalarını sunmak isteyen tüm araştırmacılar, lisansüstü ve doktora öğrencileri CAUMME 2018’e katılabiliyor. Sempozyumun yanı sıra, mesleki işlerini sergilemek isteyen mimarlar ve tasarım ofisleri, çalışmalarını paylaşmak üzere PAUMME 2018 Sergisi’ne davetli. Sunulan işlerin, bulundukları bölgenin kentsel ve mimari özelliklerini yansıtmaları ve son on yıl içinde gerçekleştirilmiş ve / veya projelendirilmiş çalışmalar olmaları bekleniyor. Sempozyum ve sergiye ilişkin detaylı bilgi için: www.bahcesehir.edu.tr/icerik/11951-caumme-paumme-2018

Bu icerik 1358 defa görüntülenmiştir.