409
EYLÜL-EKİM 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • “Mimarlıkla Hocalığı Birlikte Gerçekleştirirdi”
    Sema Soygeniş, Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
    Murat Soygeniş, Prof. Dr., S+ ARCHITECTURE Kurucu Ortağı, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

YAYINLARKÜNYE
ANMA PROGRAMI: NEZİH ELDEM

Giriş

 

Hatıralardaki Nezih Eldem

İTÜ Bina Bilgisi Kürsüsü’nün unutulmaz hocalarından Nezih Eldem’in öğrencisi / asistanı olmuş isimlerden gelen katkılarla derginin Anma Programı başlığında Nezih Eldem’i hatırlamaya devam ediyoruz.

Bu icerik 914 defa görüntülenmiştir.