416
KASIM-ARALIK 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2020 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: 2020 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

SEÇİCİ KURUL RAPORU

Mimarlar Odası’nın 1988 yılından beri düzenlediği Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı, Türkiye mimarlığının genel hatlarıyla izlenebildiği ve yorumlanabildiği en etkin ve kapsamlı paylaşım ortamlarından birini oluşturmaktadır. Bu sene on yedinci kez düzenlenmiş olan programın Seçici Kurulu olarak, Türkiye’de mimarlık üretiminin otuz seneyi aşkın bir süredir oluşturulan bu birikimine 2020 yılında katılan örnekleri değerlendirmiş olmaktan dolayı gurur duymaktayız.

Mimar Sinan Büyük Ödülü ve Anma Programı için mimarların seçimi sürecinde adaylarla ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, 20. yüzyıl mimarlığının hala kapsamlı araştırmaya ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çerçevede, Büyük Ödül’ü alan ve Anma Programı için seçilen mimarların onlarca yıla yayılan üretimlerini yeniden gündeme taşıyarak değerlendirecek detaylı çalışmaların gerçekleştirilmesinin ve üretilecek bilginin yayın ve benzeri ortamlarda paylaşıma açılmasının önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü’nün belirlenmesinde bu dönemde de mimarlığı diğer çalışma alanlarıyla besleyen ya da diğer çalışma alanlarıyla mimarlık arasında ilişki kuran disiplinlerarası açılımları dikkate aldık.

Yapı ve Proje Dalı Başarı Ödülleri, çağdaş Türkiye mimarlığını örnekleyerek, dikkatle izlenen ve mesleğin güncel durumu hakkındaki yorumlara temel oluşturan bir panorama sunuyor. Bu sene bu dallar için önceki dönemlere göre daha az sayıda başvuru olması, ülkemizde meslek alanında yaşanan sorunları ve piyasa koşullarının getirdiği zorlukları gözle görünür hale getirmiş oldu. Benzer şekilde, yapı dalından daha fazla proje dalına başvuru yapılmış olması da güncel ekonomik şartlarda yapı üretiminin yavaşladığını gösteriyor. Bu şartların bir süre daha sürebileceği göz önüne alınarak, yapı dalında proje dalından daha fazla ödül verilmesini öngören yönetmeliğin, iki daldaki ödül sayısını en azından eşitleyerek yenilenmesini öneriyoruz.

Seçici Kurul olarak 2019 yılının Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda, yapı dalındaki ödüller için değerlendirmenin sadece mimarlar tarafından teslim edilen posterler üzerinden değil, inşa edilmiş ve kullanılmaya başlanmış olan yapıların bizzat yerinde incelenmesiyle gerçekleştirilmesinin daha doğru olacağı görüşünü paylaşmıştık. Bu hedefle kurul üyeleri olarak ödül adayı olan yapıları ziyaret etmeyi planladığımız Mart ayı beklenmedik şekilde gelişen pandemi koşulları sonucunda düşündüğümüzden çok farklı bir değerlendirme süreci yaşamamıza neden oldu. Mart ayı başlarında yapı ve proje dallarının ödül adaylarını belirlediğimiz toplantının ardından yeniden bir araya gelme imkanımız olamadı ve kalan değerlendirme sürecini çevrimiçi toplantılarla tamamladık; ödül töreni de yine çevrimiçi olarak gerçekleştirilmek durumda kalındı. Yapıları yerinde inceleyerek değerlendirme düşüncemizin sağlık koşullarının düzeldiği önümüzdeki dönemlerin kurulları tarafından değerlendirilmesini öneriyoruz. Öte yandan, pandemi şartları nedeniyle bu sene gerçekleştirilecek olan dijital serginin önümüzdeki dönemlerde de devam ettirilmesinin, normal koşullarda da ulaşılamayan yerlerle programın paylaşılmasını sağlayacak olması nedeniyle önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz.

Seçici Kurulu olarak gerçekleştirdiğimiz seçim ve ödüllendirmelerle ilgili tüm kararlar oybirliği ile alınmıştır; gerekçeleri ile birlikte değerlendirmelerimiz ekte açıklanmaktadır. XVII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında ödül alanları kutluyor; bu onurlu seçim görevi için bizi bir araya getiren Mimarlar Odası yönetimine, zor şartlarda çalışmamızı mümkün kılan Düzenleme Komitesi’ne ve programın gerçekleşmesine katılımlarıyla destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Seçici Kurul

Zeynep Ahunbay (Başkan), M. Zafer Akdemir, T. Elvan Altan, A. Sinan Timoçin, Alper Ünlü

Bu icerik 971 defa görüntülenmiştir.