312
TEMMUZ-AĞUSTOS 2003
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

SORUŞTURMA 2003: MİMARLIK GEÇMİŞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

KORUMA

DOSYA: UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ'NE DOĞRU

MİMARİ PROJE YARIŞMASI:
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSÜ

  • Winchester Mimarisi
    Gürhan Tümer

    Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi,

    Mimarlık Bölümü Öğretim ÜyesiKÜNYE
MİMARİ PROJE YARIŞMASI:
ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSÜ

KAMPUS YÖNETİM BİNASI, KÜTÜPHANE, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

“ODTÜ Kıbrıs Kampus Merkezi'nin kuzey bölümünde bulunan Kampus Yönetim Binası, Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi yapı grubu, ODTÜ Meydanı olarak adlandırılan, odak alanı tanımlayan ve Girne yönünden yaklaşımda da kampus siluetinin başlıca unsurunu oluşturan bir prestij yapıları grubu olarak tasarlanacaktır.”

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Planlama Stüdyosu’nda hazırlanmış olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü Yerleşim Planı’nın merkezindeki ODTÜ Meydanı’nın kuzey ucunda yer alması düşünülen merkez fonksiyonlarından, Kampus Yönetim Binası, Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi yapı grubunda yer alacak binaların mimarlık ve mühendislik projelerinin elde edilme işi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampus Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mimar ve Mühendis Odaları Birlikleri’nin, Mimarlar Odaları’na kayıtlı mimarları arasında yarışmaya açıldı. Kentsel ve mimari çözümlerde, çağdaş ve geleceğe yönelik bir eğitim ve yönetim anlayışının yansıtılması ve yapıların teknik donanımlarında her türlü yenilikten yararlanılmaya çalışılması teşvik edilen yarışmada, insan ölçeğine ve yüzyıllar boyunca gelişmiş Doğu Akdeniz ve Kıbrıs mimarlığının ilkelerine olduğu kadar ülkenin doğal çevresine de saygılı, bölgenin iklim koşullarına göre biçimlendirilerek enerji gereksinimini en alt düzeye indirebilen, bu anlamda düşey ulaşımı azaltacak iki ya da en çok üç katlı yapılaşmaya olanak tanıyan, nemli, sıcak ve uzun yaz mevsiminin gereklerine göre dış yaşamı öne çıkartan gölgeli, açık kullanım ve dolaşım alanlarının vurgulandığı, Kıbrıs’ın çok zengin doğal peyzaj öğeleriyle zenginleştirilmiş, insan ve doğayla barışık bir mimarlık anlayışının araştırılması amaçlandı.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ural AKBULUT (Prof. Dr., ODTÜ Rektörü)

Ahmet ACAR (Prof. Dr., ODTÜ Rektör Yardımcısı)

Erhan ACAR (Öğr. Gör., ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Rüknettin OSKAY (Prof. Dr., ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü)

Zafer ÖNDER (Müh., ODTÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı)

Serin SELÇUK (Mimar, İTÜ)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Yıldırım YAVUZ (Y.Mimar, ODTÜ)

Ekrem BODAMYALIZADE (Mimar, ADMMA)

Gönül EVYAPAN (Y.Mimar, ODTÜ)

Hüseyin İNAN (Mimar, İTÜ)

Selahattin ÖNÜR (Y.Mimar, ODTÜ)

Ayşen SAVAŞ (Y.Mimar, ODTÜ)

Tarkan DAVULCU (Mimar, İTÜ)

YEDEK JÜRİ ÜYESİ

Güven Arif SARGIN (Y.Mimar, ODTÜ)

RAPORTÖRLER

Baykan GÜNAY (Y. Şehir Plancısı, ODTÜ)

Serdar ÖZBAY (Y. Şehri Plancısı, ODTÜ)

Bu icerik 1625 defa görüntülenmiştir.