322
MART-NİSAN 2005
 
MİMARLIK'tan

ENGLISH SUMMARY

UIA 2005 İSTANBUL’A DOĞRU

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YARIŞMA

ODA YAPILARI

DOSYA

YANSIMALAR

KORUMA-YAŞATMA

YAYIN DEĞERLENDİRME

  • SANATHAYAT
    Ali Artun

    İletişim Yayınları SANATHAYAT Dizisi Editörü

YAYINLAR

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

  • Yazılı Camiler
    Gürhan Tümer

    Prof.Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü, Yayın Komitesi Üyesi
KÜNYE
MİMARLIK'tan
N. Müge Cengizkan

Elinizdeki sayı ile, dergide yaptığımız küçük değişikliklere bir yenisini daha ekledik. Genişletilmiş İngilizce özetlerin yanısıra, Mimarlık’tan yazısını okuduğunuz bu sayfada, yazının hemen sağında gördüğünüz gibi “ayraç”lar hazırladık. Bu ayraçları koparıp biriktirmenizi diliyoruz; çünkü son yıllarda mimarlık ortamında sıkça dile getirilen “mimarlık müzesi” kurma yönündeki niyetlerin ilk adımlarından biri gerçekleşiyor. Oda’nın 50. Yılı Buluşması kapsamında hazırlanan “Etnografik Ürünler Sergisi”nde, kişisel arşivlerde bulunan obje, fotoğraf, proje ve benzeri ürünler biraraya getirildi. MİMARLIK’ın her sayısında vereceğimiz bu ayraçlarla, çağrımıza, bağışladıkları nesnelerle katkıda bulunanlara teşekkür etmeyi de istiyoruz. Ayraçları biriktirerek, müzede bulunacak nesnelerin bilgileri ile kendi katalogunuzu oluşturabilirsiniz.

“Nesnelerimiz çoğaldıkça, onları bu ayraçlarda

mimarlık müzesine doğru adım adım tanıtacağız.

Sizin de bağışlamak istediğiniz ilginç ve belge değeri taşıyan

nesneler/dokümanlar varsa

bekliyoruz.”

*

Sayımızın dosya konusu “Gündemdeki Kentsel Dönüşüm Tartışmaları ve Projeleri”. Hızına yetişemediğimiz yeni yasal düzenlemeler, kentlerin değişim ve dönüşüm sürecini de hızlandırıyor. “Kentsel dönüşüm” olarak adlandırılan bu süreçler, büyükkentlerin her birinde farklı nedenlerle gerçekleşiyorken, izlenen süreç ve ortaya çıkan kent imgelerinin oldukça benzerlik taşıması şaşırtıcı. “Kentsel dönüşüm”ün iyi tanımlanması gerekiyor. Bunun bir kentsel tasarım problemi olduğu ve sonuçta elde edilmek istenen sağlıklı ve nitelikli kentsel çevreler için bunun bir tasarım problemi olarak ele alınması gerekliliği, çoğu zaman yerel yönetimler tarafından gözardı ediliyor. Dönüşüm, çoğu zaman imarsız ve dolayısıyla sağlıksız / niteliksiz yapılaşmanın olduğu alanlar için gündeme geliyor. Oysa tarım arazileri, ormanlar, su havzaları zarar görmüş, derelerin üstü kapatılmış, tepeler yokedilmiş ya da artık kentin doğal nitelikleri ayırt edilemez olmuştur. “Kentsel dönüşüm”ün daha kapsamlı bir bakışla, bu süreçleri yeniden ve doğal ilişkileri içinde çalıştırmaya başlatması gerekmez mi? Hatta, mevcut yapılaşma yoğunluğunu bu dönüşüm “sayesinde” birkaç kat daha artırmak yerine, gerekli olduğu noktalarda azaltmak… Gündemdeki proje ve tartışmalara bir çerçeve çizmeye çalıştık.

“Yayın Değerlendirme” bölümümüzde, İletişim Yayınları tarafından 2003 yılından bu yana yayımlanan SANATHAYAT dizisini, Galeri Nev’in yöneticisi ve dizi editörü Ali Artun aktarıyor. Onun sözleri ile “…sanatın hayata, hayalgücünün gerçekliğe teslim olmasına karşı uyarıda bulunan” dizi, üç kitapla yayına başlamıştı: Modern Hayatın Ressamı (Charles Baudelaire), Modern Kültürde Çatışma (Georg Simmel) ve daha önceki sayılarımızda kısa bir tanıtımını sunduğumuz Avangard Kuramı (Peter Bürger). “Türkiye’nin modernleşme süreçleri ile sanat arasındaki ilişkileri çözümleyebilmemiz için bir birikim oluşturabilmeyi” amaçlayan dizinin müze ve müzecilik kavramları üzerine Tasarım ve Suç (Hal Foster), Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleşmesi (Wendy M.K. Shaw) kitapları, 2004 yılında yayımlandı. Yayınların 2005’te aynı hızda süreceği görülüyor.

Mimarlar Odası Yayınları arasında ise, “Yarışmalar Dizisi”nde, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mimari Proje Yarışması, “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı ve Şehirciliği Dizisi”nin ilk kitabı olarak Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık ve “Türkiye Kongreleri Kitapları Dizisi”nin ilki olan Konya Kongresi: Konuşmalar, Bildiriler, Değerlendirmeler’in çıktığını da hatırlatalım.

N. Müge Cengizkan
Bu icerik 2213 defa görüntülenmiştir.