342
TEMMUZ-AĞUSTOS 2008
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: XI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, 2008

İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
YARIŞMA

Adana Ziyapaşa Mahallesi, Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarımı

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası Adana Şubesi, Adana kentinin Seyhan nehri vadisi boyunca ağırlık kazanan rekreasyon alanı ve kent merkezinin yakın komşuluğunda yer alanın, kent bütünü ve Adana halkı adına ağırlıkla kültür, turizm, alışveriş, yeşil ve açık alan gibi işlevlerle yeniden düzenlenerek farklı bir kimlikle kente kazandırılması amacıyla, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışma düzenledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda 3 ödül, 5 mansiyon ve 5 satınalma ödülü verildi.
 
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Aytaç Durak (Adana B. Belediyesi Başkanı), Erkin Erten (Prof. Dr., ÇÜ Mimarlık Bölümü Başkanı), Samet Karyaldız (Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı), Cüneyt Erginkaya (Şehir Plancıları Odası Çukurova Şubesi Başkanı), Ramazan Doğru (Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi Başkanı), Zihni Aldırmaz (Adana B. Belediyesi Başkan Danışmanı), Oktay Karakuş (Adana B.Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
 
ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Jüri Başkanı
Baran İdil (Y.Mimar)
 
Zekai Görgülü (Prof. Dr., YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Murat Uluğ (Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
Feride Önal (Yrd. Doç. Dr., YTÜ Mimarlık Bölümü)
Tamer Başbuğ (Mimar, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı)
Abdullah Özkul (Y. Mimar, Adana B. Belediyesi Başkanı Danışmanı)
Selami Demiralp (Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şubesi YK Üyesi)
 
YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Zeki Yüzüak (Y. Mimar)
Tevfik Yıldırım (Şehir ve Bölge Plancısı)
 
RAPORTÖRLER
Ömer Aksoğan (Mimarlar Odası Adana Şubesi Yedek YK Üyesi)
Tülay Sarı (Mimarlar Odası Adana Şubesi YK Üyesi)
 
 
 
 
1. ÖDÜL
ERVİN GARİP y. mimar, S. BANU BAŞESKİCİ GARİP y. mimar
Yardımcılar: Türker Emeklier, Bora Mert


 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Adana’nın gelişme potansiyeli yüksek olan bir bölgesinde yer alan proje, her yerden ulaşılabilen bir çekim odağı önermektedir. Bu odak, güçlü fonksiyonlarla desteklenerek “yaşayan bir kent meydanı” haline getirilmiştir. Genel yerleşim kurgusu, aktif bir sosyal alan kullanımını öngörür. Kendiliğinden oluşan meydanlar yeşillerle nehre bağlanır, nehir kenarındaki dolaşımın sürekliliğini destekleyen yeşil alanlar ise, birer kent parkı olarak aktif sosyal alan kullanımını güçlendirir. Burada önerilen kent parkı, boş bir yeşil alan değil, tam tersine, kentin aktivitelerini içerisine taşıyan, kendi aktivite alanları ile bunları devam ettiren alanlardır. Alan boyunca nehre ve nehir kıyısına paralel olarak gelişen “kentsel koridor”, kent merkezi ve Seyhan nehrini birleştiren doğal bir bağlantı oluştururken, aktivitelerle beslenen zengin bir kamusal yaşantıyı içinde barındırır. Yapıların oluşturduğu gölgeli saçaklar ve kent revakları, günlük kent yaşantısını destekler.


 
2. ÖDÜL
ERHAN VURAL mimar
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Mevcut kentsel ulaşım örüntüsü, mevcut yapı stokunun ihtiyacını karşılayacak yoğunlukla yetinmektedir. Fakat kıyıdaki düzenlemeler ve yeni işlevler ile bu bölge ciddi bir yapı stokuna ve kent merkezi olmanın gerektirdiği ulaşım altyapısına kavuşacaktır. Bu doğrultuda yapılaşmayı en rasyonel biçimde organize edecek bir makro grid sistem gereklidir. Kentsel bölge içindeki potansiyel akslar ve izler doğrultusunda, farklı büyüklüklerdeki yapı adaları ile bir grid sistem üretilmiştir. Bu sistemin merkezinde birbiri ile kesişen iki ana bulvar yer alır. Bütün yoğunluk ve kentsel aktivite bu bulvarlara akarak, kesişim noktasındaki meydandan kıyı ve Seyhan nehrine ulaşır. Böylece üretilmiş bu rijit gridal sistem, kıyıda erir, esnek ve organik bir kıyı peyzajına dönüşür. Bölgedeki en temel sorunlardan birisi, kent ile su arasındaki ilişkinin araç arteri tarafından koparılmasıdır. Mevcut aksları güçlendirerek oluşturulan bulvarlar tüm bölgenin ağırlık merkezinde kesişerek kıyıya varır. Bu karar, yol ile bulvarlar arasında bir kent meydanı üreterek yolun da yeraltına alınması sonucunda, bu meydanı kıyıya kesintisiz olarak bağlar. Böylece kent merkezi rekreatif kıyı şeridiyle kent meydanından düzayak bağlanmış ve iki tarafın da birbirinden beslemesi sağlanmıştır.
 
 
3. ÖDÜL
KORHAN TORCU y.mimar, ALİ AKARSU y.mimar
Danışman: Aslıhan Özaslan
Yardımcı: Elif Aksayan
 
MİMARİ PROJE RAPORUNDAN
Proje alanına ve tasarımına ilişkin en önemli hedef, Adana’nın gelişen hibrid kent yapısına uygun şekilde bir kentsel tasarım ile kentin nefes alacağı bir kentsel alan yaratmaktır. Ayrıca, Adana, yaklaşık 4.000 yıllık bir yerleşim alanı ve tarihi boyunca Akdeniz’in ticaret ve göç ilişkilerine geçiş olma rolü üstlenmiş bir kent olduğundan, proje içerisinde hareketlilik ve çoklu mekânsal ilişkiler yaklaşımı da kentin doğal yapısı içerisinde kendini belli eden bir olgudur. Hareketlilik ve geçiş kurgularıyla ele alınan projede, kamusal alanda sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır. Kentsel işlevlerin yoğun ve hibrid yapısı sebebiyle mekânlar ve işlevler arasındaki bağlantılar kesin sınırların olmadığı bir örüntü ile güçlendirilmiştir. Bu açıdan yeni ile eskinin de birbirleriyle bağlantılı olabilmesi adına, tüm proje omurgası mevcut dokunun boşluklarına sızan ve onunla ilişki kuran yapıdadır. Bu bağlantı, oluşan yeni kentsel arayüzler ve sürekliliğe sahip bir peyzaj ile desteklenmiştir. Topografya ve peyzajın mekânsal kullanımlara olanak vermesiyle farklı kotlarda yer alan zeminlerde yaratılan işlevler, birbirleriyle buluşarak kamusal mekânlar ve avlularla kenetlenir bir döngüye dönüşür.
 
1. MANSİYON
AYHAN USTA y.mimar, GÜLAY USTA y.mimar, ALİ KEMAL ŞEREMET mimar, MESUT YEŞİLTEPE şehir plancısı, BUKET ÖZDEMİR peyzaj mimarı
 
2. MANSİYON
KENAN GÜVENÇ mimar, RECEP ÜSTÜN mimar, NAZMİYE ÖZTÜRK y. mimar, COŞKUN ÜREYEN mimar
 
3. MANSİYON
M. MÜRŞİT GÜNDAY mimar, HAYRİ ANAMURLUOĞLU mimar
Danışman: Turgay Ateş
 
4. MANSİYON
MEHMET Z. HATTAPOĞLU peyzaj mimarı, R. SÜHA ZORLU mimar, İ. ESGİN ZORLU şehir plancısı, DEMET KARAOĞLU peyzaj mimarı, EDA BİRGE ERASLAN peyzaj mimarı,
JÜLİDE ALP şehir plancısı, İBRAHİM ALP şehir plancısı, OKNUR ÇALIŞKAN mimar, R.SÜHA ZORLU mimar
 
5. MANSİYON
OKTAN NALBANTOGLU y. peyzaj mimarı, UFUK ERTEM mimar, OKAN CAN şehir plancısı, TUĞBA AKYOL peyzaj mimarı, TARIK YAŞAR peyzaj mimarı ve kentsel tasarımcı
Yardımcılar: Emre Çakır, Abdullah Akagündüz, Metehan Koyaş, İzzet Timur Yardımcı
 
SATINALMA
ÖZGÜR BİNGÖL y. mimar, İLKE BARKA y. mimar, EMRE SAVGA mimar, TUBA TÜRKMEN mimar, BERNA GÖL mimar
 
SATINALMA
BÜLENT TARIM mimar, ZAFER AKDEMİR mimar
 
SATINALMA
MUCİP ÜRGER y.mimar, ALİ ÖZER mimar    
Yardımcılar: Aslı Kaya, Habibe Aduş, Tuğba Özer
 
SATINALMA
GÜNAY ERDEM y. mimar, SUNAY ERDEM peyzaj mimarı
 
SATINALMA
TUBA ÇAKIROĞLU mimar, ERDEM YILDIRIM mimar
 

Bu icerik 4005 defa görüntülenmiştir.