397
EYLÜL-EKİM 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Bursa Osmangazi Belediyesi Çekirge Meydanı Mimari, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Tasarımı Proje Yarışması

Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Çekirge Meydanı’nın, tarihî kimliğini ve sahip olduğu potansiyeli geleceğe taşıyacak, bölgenin mevcut tarihî, doğal ve kültürel dokusunu, ulaşımını, yakın çevresi ile etkileşimini yeniden düzenleyecek ve kentsel yaşam kalitesini artıracak bir proje elde edilmesi amacıyla açılan yarışma sonuçlandı. Serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak düzenlenen yarışmada, ikinci aşamaya geçen projeler arasından 3 ödül ve 4 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Mustafa Dündar (Avukat, Osmangazi Bel. Bşk.), Hasan Hüseyin Erdönmez (Jeofizik Müh., Teknik Bşk. Yrd.), Cem Kürşad Hasanoğlu (İnş. Y. Müh., Teknik Bşk. Yrd.), Ali Uzsezer (İnş. Y. Müh., Kentsel Tasarım Md.), Sezai Özokutanoğlu (İnşaat Müh., Plan ve Proje Md.), Selehattin Dinç (Y. Mimar, Bursa BB Ulaşım Koordinasyon Md.) Doğan Yavaş (Sanat Tarihçisi, Uludağ Üni.)

 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Nilüfer Akıncıtürk (Mimar), Alper Çabuk (Peyzaj Mimarı), Beyhan Bayhan (İnşaat Mühendisi), Turgut Yalkı (Şehir Plancısı), Han Tümertekin (Mimar), Ömer Selçuk Baz (Mimar), Osman Ayradilli (Mimar)

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Murat Özyaba (Şehir Plancısı), Sevilay Çetinkaya (Şehir Plancısı), Meltem Akyazı (Y. Mimar), İlke Çalışkan (Mimar)

 

RAPORTÖRLER

Dilek Altan Türkmen (Y. Şehir Plancısı), Gökşen Yücedağ (Y. Mimar), Fulya Türkmen (Y. Mimar)

1. ÖDÜL

HAYRETTİN GÜNÇ mimar, kentsel tasarımcı, ERDEM TÜZÜN mimar, ELİF TAN mimar, şehir plancısı, FİLİZ SAVATLI peyzaj mimarı,

Yardımcılar: Tarık Keskin, Mehmet Gören, Janice Tung, Yelta Köm

PROJE RAPORUNDAN

Kentsel ulaşım planlamasında, kentsel yaşamın niteliklerinin kaliteli bir ulaşım sistemiyle geliştirilmesi, mevcut ulaşım sisteminin ekonomik etkinliğinin arttırılması, otomobil kullanımından kaynaklanan trafik sıkışıklığının toplu ulaşım sistemi ve elemanlarıyla azaltılması hedeflenmektedir. Ulaşım planlaması stratejilerinde en önemli kriter, Çekirge Kavşağında bulunan mevcut trafik yoğunluğunu azaltarak, yükünü hafifletmektir. Bu doğrultuda, akıcı yaya ulaşım aksı oluşturmak ve önerilen yeni toplu taşıma alternatifleri ile ulaşım sistemlerinin birbirleriyle entegre biçimde çalışmasını sağlamak da öncelikli hedefler arasındadır. Yaya hareketliliğinin ön planda olduğu bir kentsel mekan yaratabilmek amacıyla bir varolan ulaşım sisteminde bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu noktada, esnek güzergahı ile otobüs ve metro hatları arasındaki ulaşım entegrasyonu sağlayabilmesi, az enerji tüketimi ile çevreye zarar vermemesi, konforlu ve güvenli olması ve şehrin gelişmesinde oynayacağı yönlendirici rol açısından hafif raylı tramvay sisteminin kentiçi ulaşım sistemine katılması gerekliliği üzerine yoğunlaşılmıştır.

JÜRİ RAPORUNDAN

1. aşamada üretilen fikirlerin üzerine tasarımın Çekirge ve yakın çevresinde muhtelif boşluk ve aralıklara sızarak oluşturduğu örüntü rapor ve paftalarda takip edilmiştir. Sokak satıhlarında, merdivenlerde, dükkan cephelerinde ve peyzajda önerilen dünyanın, çoğu zaman minör müdahaleler ve tasarım önermeleri ile nasıl bütün ama çeşitli bir kurguya evrilebileceği bu tasarım içinden izlenebilmektedir. 1. Murat Camisi ve yakın çevresinde başlayan ayıklanma ve peyzaj kurgusunun Hamam Sokak ile yeni Çekirge Meydanı’na bağlanması olumlu bulunmuştur. Üst ölçekte kurgulanan bağlantı enjeksiyon kararları, yer ile doğru tansiyonda ilişkilenmektedir. Temelde yolun üst kottan devam ederek meydanın basamaklarla alt kotta kurgulanması olumludur. Ancak bu bağlantının yeterli miktarda yarı açık ve kapalı alan işlevleri ile desteklenmiyor oluşu tereddütle karşılanmıştır.

2. ÖDÜL

KADİR UYANIK mimar, DİCLE BİLGEHAN ÖZDEMİR mimar, CEYHUN ÖZİŞ şehir plancısı, SÜMEYRA ELMA peyzaj mimarı

Yardımcılar: Ahmet Özer, Bedirhan Koç, Zeynep Alpsoy, Gizem Temiz

 

3. ÖDÜL

CİHAN SEVİNDİK mimar, ZEYNEP CANAN SEVİNDİK mimar, İLKER İĞDELİ mimar, MÜNİRE SAĞAT peyzaj mimarı, BARIŞ EKMEKÇİ peyzaj mimarı, ÖZGE MÜBERRA AKYÜZ şehir plancısı

Yardımcılar: Ahmet Yaymanoğlu, Ezgi Atalayın

1. MANSİYON

TEVFİK TOZKOPARAN mimar, ERSİN PÖĞÜN mimar, EMRE FERAL SAATÇI mimar, MEHMET BUĞRA KANMAZ mimar, RECEP ANIL BİNAY mimar, BURCU SUNGUR şehir plancısı, ÇİĞDEM DALKILIÇ peyzaj mimarı, DENİZ AYDIN inşaat müh.

Yardımcılar: Selen Aras, Kerem Bostan

2. MANSİYON

IRMAK KALKAN mimar, NESLİ NAZ AKSU peyzaj mimarı, BEDEL ESMA EMRE şehir plancısı

Yardımcılar: Barlas Ertürk, Ali Furkan Yönder, Okan Mutlu Akpınar

3. MANSİYON

EVREN BAŞBUĞ mimar, CAN ÖZCAN mimar, OĞUZHAN ZEYTİNOĞLU mimar, HARUN KIRLIOĞLU peyzaj mimarı, ASLIHAN BALDAN şehir plancısı

Yardımcılar: Melisa Işık, Gizem Elbiz, Merve Ünlü, Mustafa Kabakcı, Turgut Şakiroğlu, Dilan Sak, Gökçe Çakır, Duygu Kısacık, Duygu Damla Ayhan, İrem Gürses

4. MANSİYON

İREM USLU mimar, EMRE DEMİRTAŞ mimar, İSMAİL KOCATAŞ mimar, HACER BOZKURT mimar, DUYGU ÖZTEKİN şehir plancısı, MELKOM JAMGOÇYAN peyzaj mimarı

Yardımcılar: Adil Tufan Menekşe, Ceylin Yıldırım, Metin Nalbant, İsmail Kocataş

Bu icerik 4397 defa görüntülenmiştir.