389
MAYIS-HAZİRAN 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması

Van İpekyolu Belediyesi tarafından nitelikli bir yerel yönetim binasının elde edilmesi ile sınırlı olmayıp, kentin gündelik hayatını zenginleştirecek, kentlilerin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu, demokratik ve katılımcı ortak yaşam alanlarının üretilmesi amacıyla açılan mimari proje yarışması sonlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açılan yarışmayla elde edilecek projenin, kentin kolektif hafızasında yer tutacak, İpekyolu'nun daha kaliteli bir yapılı çevreye kavuşmasında daha sonra yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek çözümler getirmesi bekleniyor. Yarışmada 74 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 5 mansiyon ve 1 satınalma verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Hatip Dicle (DTK Eş Bşk.), Veysel Keser (İpekyolu Bel. Eş Bşk.), Ünsal Keser (MO Van Şb. Bşk.), Kutbettin Akman (İpekyolu Bel. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili), Ömer Yılmaz (Yarışmayla Yap Koordinatörü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Özcan Uygur (Mimar)

Devrim Çimen (Mimar), Derya Ekim Öztepe (Mimar), Yeşim Hatırlı (Mimar), Erdal Balsak (İnşaat Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Fatih Yavuz (Mimar), Nuran Evran Yalçın (Mimar), Mehmet Erhan Akkuş (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

Aslı Uzunkaya (Mimar), Cihat Ersöz (Makine Mühendisi)

1. ÖDÜL

CENK ÇEŞMELİ mimar

Yardımcılar: Müge Erkılıç, Reva Şermet

PROJE RAPORUNDAN

Temel ilke, bir belediye binası ve park alanı sunmanın ötesinde kentlinin günlük yaşantısını sosyal ve kültürel kullanımlarla destekleyen, çevresel değerlerle bütünleşik insan odaklı bir KAMUSAL PAYLAŞIM ALANI kurgulama hedefidir. Bu amaç doğrultusunda, alışılagelmiş bina - peyzaj, figür - zemin, yapay - doğal ikilemlerini saf dışı bırakan yerle bütünleşik, yere ait bir bina sunmak için proje alanının tamamı, bir KAMUSAL YÜZEY olarak ele alınmıştır. Öneri proje bu YÜZEY'in yükselip alçalması, kırılması ve kıvrılması ile elde edilen kapalı, açık ve yarı açık mekânlar bütünüdür. Oluşturulan bu mekânlar; mimarinin yapısallığı ve statikliğini peyzajın doğallığı, değişkenliği ve canlılığı ile yumuşatan ve gelecek potansiyel kullanımlara atfedilmiş birer marjindir. […] Yarışma alanının fonksiyon olarak ilişkisiz iki parsel arasında bulunması sorunu, YÜZEY'in kuzey-güney yönünde, arasında bulunduğu sokaklara yani kamuya maksimum açık, parsellere ise yükselerek sırtını dönmesi ile giderilmiştir. Farklı kotlarda yarattığı yarı açık ve açık alanlarla farklı fonksiyonların yapıyı etkin ve esnek bir şekilde kullanabilmesi sağlayan bu YÜZEY, belediye binası ve parkı sadece yatayda değil, farklı perspektifler yaratarak hem fiziksel hem de görsel olarak farklı kotlardaki değişken aktiviteleri düşeyde de ilişkilendirmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Tasarımın düşünsel boyutuyla kurgusunun dili, konuya özgün ve kararlı yaklaşımı, özellikle park ile yapı ilişkisine getirdiği yorum övgüye değer bulunmuştur. Yatay düzlemdeki park ile sosyal birimlerin bütünleşik kurgusu heyecan vericidir. Bu anlamda toplumsal yüzey olarak tariflenen zeminin artiküle edilerek açık, yarı-açık ve kapalı mekânların oluşturulma çabası ve yapı-park bütününün “Kamusal Paylaşım” alanı olarak ele alınması başarılı bulunmuştur. Merkezdeki sosyal birimler yeşille kaynaşırken, yapı ile hem ayrık hem birlikte davranış kurgusu başarılıdır. Sosyal ve kültürel birimlerin Belediye Merkezi’nin kentle güçlü bir etkileşim kurması ve kentsel yaşama yeni olanaklar sunmasına fırsat vermesi olumlu bulunmuştur. Zemin ve 1. katta oluşturulmuş podyum ile kullanıcıların sosyal ve kültürel birimlerin kullanımına getirdiği yorum olumludur. Bu durumun Belediye Merkezi’ni toplumsal paylaşım mekânına dönüştürme çabası ve mekânların zenginliği olumlu yanlarındandır. Belediye’nin iç işleyişi, yangın merdivenlerinin konumlandırılışı, genel olarak olumlu olmakla birlikte orta avluya komşu merdivenlerde sorunlar olduğu gözlenmiştir.

2. ÖDÜL

CAN TAMİRCİ mimar, HÜSEYİN KOMŞUOĞLU mimar

Yardımcılar: Hakan Taş, Mustafa Şarkışla, Ali Osman Bayram

3. ÖDÜL

BARIŞ DEMİR mimar, SIDDIK GÜVENDİ mimar, BURAK PELENK mimar

Yardımcılar: Soyer Bayraktar, Dilara Demiralp, Damla İçyer, Oğulcan Demirgan

1. MANSİYON

EREN BAŞAK mimar, MERAL ÖZDENGİZ BAŞAK mimar, DENİZ DİLAN KARA mimar

2. MANSİYON

GÜRKAN OKTA mimar, BİRGE YILDIRIM OKTA mimar, ZEYNEP ATAŞ mimar, OSMAN SÜMER mimar

3. MANSİYON

OKNUR ÇALIŞKAN mimar

4. MANSİYON

KEREM ÇINAR mimar, G. RABİA EVKAYA mimar

5. MANSİYON

ALİ ŞİMŞEK mimar, AYTAÇ DÖNMEZ mimar

SATINALMA

DİDEM YAVUZ VELİPAŞAOĞLU mimar, MERT VELİPAŞAOĞLU mimar, TUBERK ALTUNDAŞ mimar

Yardımcılar: Ethem Aybars, Serdar Albaz

Bu icerik 3269 defa görüntülenmiştir.