395
MAYIS-HAZİRAN 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Dünden Bugüne Fikirtepe
    Duygu Parmaksızoğlu, Antropolog, New York Şehir Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktora Öğrencisi

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMARLIĞIN AMAÇLARI VE ARAÇLAR

Vittorio Gregotti, Mart 2017, (çev.) Alp Tümertekin, Janus Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 181 sayfa.

Vittorio Gregotti'nin 2002 yılında Architettura, Tecnica, Finalità ismiyle yayımlanan İtalyanca kitabı, Alp Tümertekin çevirisiyle Janus Yayıncılık'tan çıktı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Gregotti uzlaştırılması güç gibi gelen estetik, anlam ve inşaatı birarada düşünmeye çalıştığı bu kitapta, binaların simgesel değer yüklü, kültürel içeriğe sahip olduğunu savunur. Proje tasarımının ana hedefi simgesel bir anlatım sağlamaktır. Bunun için de tasarımcı pratik bir estetik oluşturmalıdır. ‘Mimarın pratiği, teknikleri araçlar dünyasına, malzemeleri de amaçlar dünyasına çevirebilen belki de yegâne sanatsal pratiktir.’ ‘Biçim işlevin peşinden gitmekle kalmaz, işlevler değiştikçe biçimler de değişir.’”

Bu icerik 1711 defa görüntülenmiştir.