395
MAYIS-HAZİRAN 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Dünden Bugüne Fikirtepe
    Duygu Parmaksızoğlu, Antropolog, New York Şehir Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktora Öğrencisi

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

20. YÜZYIL TÜRKİYE MİMARLIĞI

Doğan Hasol, Şubat 2017, YEM Yayın, İstanbul, Türkçe, 305 sayfa.

Doğan Hasol yeni kitabı 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı’nda ülkemiz mimarlığının değişim ve gelişim sürecini, 150’ye yakın mimarın 190 yapısıyla örnekleyerek kronolojik sırayla anlatıyor. Kitap, 20. yüzyıl dünyanın pek çok ülkesi için olduğu gibi, Türkiye için de toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda değişimler, dönüşümler; özellikle de bilim, teknoloji ve sanat yolunda atılımlar çağı olduğunu ve yaşanan bu hızlı gelişmelerin yansımasının ülkemiz mimarlığında da görüldüğü düşüncesinden hareketle hazırlanmış. Doğan Hasol’un, kitaba ilişkin görüşleri şöyle: “Bu kitap bir antoloji değildir. Sunulan yapılar, mimari değerlerinin yanı sıra dönemleri ve mimari anlayışları yansıtabilecek şekilde belirlenmiştir... Ülkenin yüz yıllık mimarlık birikimini yorumlayarak gözler önüne sermeye başlamak ancak bir sayım-dökümle (envanter) olabilecekti. Bu süreç, kendi birikimimize, elimiz altındaki arşiv olanaklarına, yılların belge ve bilgi birikimine karşın yine de kolay olmadı ve uzunca bir zamana yayıldı. Değerlendirmeyi yapılar üzerinden kronolojik bir sistemle dönemler halinde belirlemek doğru görünüyordu; ülkedeki gelişim süreçleri de buna olanak veriyordu. Ancak mimarlığı etkileyen faktörleri, ekonomik, toplumsal, siyasal süreçleri kesin dönemlere bölünmüş şekilde kalıplamak kolay olmadı. Bunlara paralel olarak yapıların mimarlık anlayışı ve tarzı için de dönemler arasında girişimler, kaymalar olması kaçınılmazdı. Üstelik mimarlıkta yatırım kararı, projelendirme süreci ve yapım evresinin, ülkemizdeki pek çok örnekte görüldüğü gibi, bazen uzun yıllara yayılması söz konusu olabiliyordu. […] Bu kitap, son zamanlarda çok rastlanan, ‘Türkiye'de mimarlık var mı ki?’ söylemine karşı, varlığın kanıtlanması ve belgeleme bakımından da ciddi bir yer tutacaktır...”

Bu icerik 1797 defa görüntülenmiştir.