395
MAYIS-HAZİRAN 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Dünden Bugüne Fikirtepe
    Duygu Parmaksızoğlu, Antropolog, New York Şehir Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktora Öğrencisi

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARİ TASARIM ARAŞTIRMALARI ULUSAL SEMPOZYUMU-II

Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu'nun ikincisi, 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde yapılacak. Sempozyuma bildiri özeti göndermek için son gün, 30 Haziran 2017. MİTA 2018, "Mimari Tasarım Araştırmaları ve Kentlerin Geleceği" ana teması ile gerçekleşecek sempozyum, araştırmacıları kentlerin geleceğini mimari tasarım araştırmaları üzerinden sorgulamaya çağırıyor. Sempozyumun ana teması şu şekilde: “Mimari tasarım araştırmaları eğitim ve uygulama alanlarında mimari ve kentsel değişimdeki yansımaları ile kentlerin geleceklerine etki etmektedir. Mimari tasarım süreçleri aynı zamanda içinde bulundukları doğal, yapay ve sosyal çevreler ile etkileşim içindedir. Bu etkileşim sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik etkilerle daha da karmaşık kentsel olanaklar oluşturmakta ve aynı zamanda sorunlara neden olmaktadır. Binalar diğer kentsel bileşenlerle karşılaştırıldığında kentlerin değişiminde çok önemli etkilerde bulunmaktadır. MİTA 2018 Sempozyumu bütünleşik mimari tasarım araştırmaları ile kentsel çevrelerin sürdürülebilir olması ve geleceğinin korunması temel amacı çerçevesinde aşağıdaki alt temalara odaklanacaktır.” Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için: www.ozyegin.edu.tr/tr/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi/mita-2018

Bu icerik 2457 defa görüntülenmiştir.