395
MAYIS-HAZİRAN 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Dünden Bugüne Fikirtepe
    Duygu Parmaksızoğlu, Antropolog, New York Şehir Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktora Öğrencisi

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

12. ULUSLARARASI GENÇ MİMARLAR BULUŞMASI

12.Genç Mimarlar Buluşması kapsamında “Kentsel Boşluğun Sokak Kütüphanesi Olarak Değerlendirilmesi” konu başlığı ile gerçekleşecek Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi yarışma takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Fikir Projesi Ödülleri'nin sahiplerinin açıklanacağı, serginin görülebileceği buluşma 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Bu yılki buluşmanın amacı şu şekilde belirlendi: “Farklı işlevler doğrultusunda mekânların tanımlanmasını ve ilişkilerinin kurgulanmasını sağlayan mimari tasarımda ‘boşluk’ tarihsel öneme sahip bir kavramdır. Mimarlık tarihinde önem taşıyan yapıtların ortak noktası, diğer birçok olumlu özelliklerine ek olarak, iç ve dış mekânlarda anlamlı boşluklar oluşturmaları ve bu boşluklara uygun işlevler yüklemeleridir.[…] Katılımcı tarafından seçilen bir bağlamda ‘kentsel boşlukların sokak kütüphanesi işlevi için değerlendirilmesi’ konusunda fikir projelerinin geliştirilmesi beklenmektedir. Kentte ‘boşluk’ kavramı buluşma temasında ifade edildiği doğrultuda düşünülerek bu bağlamda ‘kütüphane’ işlevinin çağdaş dönüşümleri göz önüne alınmalıdır. Okuma ve bilgiye ulaşma yollarının hızla dönüştüğü çağımızda gelenekselleşmiş bir yapı tipi haline gelen ‘kütüphane’ ne kadar geçerlidir? Kütüphane işlevini düşünerek kentsel kütlelerden ‘artan’ boşlukları sosyalleşme ve bilgi paylaşımını destekleyen anlamlı boşluklara dönüştürme olanağı var mıdır? Bu kapsamda, yarışmada mimarlıkta çağdaş ihtiyaçlara yönelik yeni kütüphane fikirlerinin kentsel boşluğun değerlendirilmesine koşut olarak tartışılması hedeflenmektedir.” Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için: www.gencmimarlarbulusmasi.com

Bu icerik 1789 defa görüntülenmiştir.