395
MAYIS-HAZİRAN 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Dünden Bugüne Fikirtepe
    Duygu Parmaksızoğlu, Antropolog, New York Şehir Üniversitesi Antropoloji Bölümü Doktora Öğrencisi

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

28. ULUSLARARASI YAPI VE YAŞAM KONGRESİ

Kongre, “Yarışmaları Okumak” temasıyla 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Mimarlar Odası Bursa Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Kongrenin çağrı metni şu şekilde: “yarışmalar çok aktörlü, çok katmanlı karmaşık süreçlerdir ve içerisinde bulundukları toplumsal gerçeklikle bazen uyumlu bazen de onu aşan bağlamlar üretebilme potansiyeline sahip mekanizmalardır. Bu bağlamda ‘Yarışmaları Okumak’ teması etrafında şekillenecek 28. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi'nin, ulusal ve uluslararası alanda akademisyenlerin, araştırmacıların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, girişimcilerin ve kentlilerin katılımıyla kapsamlı ve çok boyutlu bir tartışma ortamını oluşturmasını bekliyoruz. Bu bağlamda yarışma olgusunu aktörler, vakalar, teori ve mevzuat olmak üzere 4 farklı ve birbirini tamamlayan çerçeve üzerinden okumayı olanaklı görüyoruz.” Kongreyle ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına ulaşmak için: www.yapiyasam.org

Bu icerik 1724 defa görüntülenmiştir.