416
KASIM-ARALIK 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2020 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Kentsel Tasarım Yarışması

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim’de toplumun tüm kesimlerinin duyarlılıklarına kucak açan demokratik bir kentsel kamusal alan deneyimi üretilmesi amacıyla açılan kentsel tasarım proje yarışması sonuçlandı. Serbest, uluslararası ve iki kademeli olarak açılan yarışmaya 146 proje teslim edildi, değerlendirmeye alınan 143 projenin 20’si proje ikinci aşamaya geçti ve 3 eşdeğer ödül 5 eşdeğer mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ekrem İmamoğlu (İBB Bşk.), Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Gen. Sek. Yrd.), Mahir Polat (İBB Kültür Varlıkları Daire Bşk.), Tayfun Kahraman (İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Bşk.), Haydar Karabey (Mimar), Oktay Özel (İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Projeler Müd.), Ömer Yılmaz (İPA Yarışmalar Koordinatörü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Kerem Piker (Mimar)

Zeynep Ahunbay (Mimar), İpek Akpınar Aksugür (Mimar), Can Kubin (Şehir Plancısı), Arzu Nuhoğlu (Peyzaj Mimarı), Arman Akdoğan (Mimar), Rainer Schmidt (Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Tomris Akın Paşaoğlu (Mimar), Melih Birik (Şehir Plancısı),

Meltem Erdem Kaya (Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER

Merve Ala (Mimar), Başak Çelik (Mimar), Kübra Elif Durgun (Mimar)

EŞDEĞER ÖDÜL

ŞERİF SÜVEYDAN mimar, BURCU SEVİNÇ YILMAZ mimar, RIFAT YILMAZ mimar, Süleyman YILDIZ mimar, SEZER BAHTİYAR mimar, MURAT GÜVENÇ şehir plancısı, HERMAN SALM peyzaj mimarı

PROJE RAPORUNDAN

Önerimiz, mevcut enformel boşluğun, katılımcı bir strateji ile tarihten gelen izlerine duyarlı ve güncel ihtiyaçlara karşılık veren bir kamusal mekân dizisi olarak düzenlenmesidir. İhtiyacımız olan bir spektaküler tasarım veya tarihî herhangi bir katmanın restorasyonu değildir. Bunun yerine kamusal mekânın karmaşık doğasına duyarlı, katılıma açık bir spektaküler süreç üzerine düşünmeliyiz. Boşluğun kentliler tarafından bir “yer”e dönüştürülmesine fırsat verecek, esnek bir strateji takip edilmelidir. Kentli tam da bu yolla, kentsel mekânı sahiplenecek ve mekân üzerinde hak talep edecektir. Böylelikle “boşluk” olumlu bir işlev kazanarak yaratıcı toplumsal etkinlikler ve paylaşımlar için bir zemin oluşturabilir. İlginç ve umut verici olan, yüzyıldır Taksim’de her ezici planlama hamlesinin ardından canlı bir hayatın kısa sürede yeniden filizlenebilmiş olmasıdır. Aynısı bugün de tekrarlanabilir. Kapsayıcı bir strateji ile kamusal alan tekrar canlandırılabilir ve çok kültürlü metropolün kalbi yeniden Taksim’de atmaya başlayabilir.

EŞDEĞER ÖDÜL

BÜNYAMİN DERMAN mimar, DİLEK DERMAN mimar, MEHMET KADIOĞLU şehir plancısı, REDİFE KOLÇAK peyzaj mimarı

Yardımcılar: Berk Özdemir, İsmail Hakkı Tunçay, Hasan Ögüt, İdil Derman

PROJE RAPORUNDAN

Proje kapsamında meydanın kentle, mevcut çevresel dokuyla ilişkisi fiziksel ve görsel olarak irdelenmekte, meydan seyredilen ve yaşanan bir kent sahnesi olarak tanımlanmaktadır. Mekânsal deneyimin bellekle, hareketin vektörel yönüyle ilişkisi etüd edilerek Cumhuriyet Caddesi, Talimhane, İnönü Caddesi, Mete Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler, İstiklal Caddesi meydan yaklaşımları düzenlenmiş, meydanı çevreleyen ve kimliklendiren -Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Güney Bloğu Apartmanları, Aya Triada Kilisesi, Taksim Maksemi, Taksim Cami ve Taksim Cumhuriyet Anıtı- landmarklarıyla Taksim Meydanı’nın mekânsal ilişkisi yeniden yorumlanmıştır. Yapılan peyzaj düzenlemesiyle Taksim Meydanı ağaç varlığı artırılmış, çeperlerde ve meydan yaklaşımlarında hareketi ve mekânın kullanımını organize eden köklü yüksek dizi ağaçlar (çınar) önerilmiştir. Meydan konser, festival, sergi, kutlama gibi farklı kullanımlar için ihtiyaç duyulan alt yapıyla donatılmış, ağaçların altında kafeler, gazete, çiçek kioskları, oturma alanları tasarlanmıştır.

EŞDEĞER ÖDÜL

KUTLU İNANÇ BAL mimar, HAKAN EVKAYA mimar, BARIŞ EKMEKÇİ peyzaj mimarı, MÜNİRE SAĞAT peyzaj mimarı, OLGU ÇALIŞKAN şehir plancısı

Yardımcılar: Yasemin Kılıç, Serhat Çakır, İpek Gönüllü, Kıvanç Mutlu, Lal Gülten Öner, Eda Nur Motcu, Sevi Özdemir, Sina Çiftçi, Berke Canbaz

PROJE RAPORUNDAN

Taksim’in bu tarihi dönüşüm fırsatını değerlendirme ve İstanbul’a yurtdışındaki çağdaş örnekleri kalitesinde bir kentsel alan kazandırmak amacıyla geliştirilen proje, parkı ve meydanı bütünleştiren bir yaklaşımı benimsemektedir. Bunu yaparken yer altında yer alan metro ve otobüs erişimini yine yerin altında oluşturulacak mekânlarla yeniden düzenlemektedir. Park ve meydan, yeraltı ve yerüstü bir bütündür artık. Taksim’in yakın tarih içerisinde bünyesinde barındırdığı izleri mümkün olduğunca korumak, tarihe saygıyla yeni bir gelecek tasarlamak temel kaygımızdır. Proje, tarihsel mekânları ezmeden onları yepyeni bir kentsel imajın unsuru haline getirmekte, yenilikçi ve korumacı bir yaklaşımın örneğini kente kazandırmayı amaçlamaktadır. Doğa ile kenti bütünleştiren, huzur veren, güvenilir, canlı ve rahat bir kentsel alan geliştirmektedir. Önerdiği yeni mekânlarla sanatı ve sanatçıyı kentle buluşturmayı amaçlayan Yeni Taksim, yaşamı sanatla bütünleştiren umudun yaratıcı mekânı olmayı istemektedir.

EŞDEĞER MANSİYON

ELMİRA JAFARİ mimar, ERFAN FARAHMAND peyzaj mimarı, AHMAD MORADİAN şehir plancısı

Yardımcılar: Ehsan Karımı, Arajsh Moaddap

EŞDEĞER MANSİYON

JAİME DAROCA GUERRERO mimar - şehir plancısı, JOSE MAYORAL MORATILLA mimar -şehir plancısı, JOSE RAMON SİERRA GOMEZ DE LEON mimar - şehir plancısı, BERİL SERBES mimar, AMANDA CASTELLANO mimar, ALONSO ROSA şehir plancısı, OSCAR BLASCO peyzaj mimarı, SERGİ CARULLA peyzaj mimarı

EŞDEĞER MANSİYON

ZUHAL KOL mimar - şehir plancısı, CARLOS ZARCO SANZ mimar - şehir plancısı, BERNA YAYLALI peyzaj mimarı, OZAN ÖNDER ÖZENER mimar

Yardımcılar: Zeynep Küheylan, Ozan Şen, Banu Gaffari

EŞDEĞER MANSİYON

HAYRİYE ESBAH TUNCAY peyzaj mimarı, EBRU ERBAŞ GÜRLER peyzaj mimarı, AYŞEN TABAK OFLAZ peyzaj mimarı, AYÇA KESKİN peyzaj mimarı, BENGİ SU DOĞRU peyzaj mimarı, OYA ESPAH peyzaj mimarı, PAOLO BELLONI mimar, STEFANO ROLLA mimar, FATİH TERZİ şehir plancısı, OKAN MURAT DEDE şehir plancısı

Yardımcılar: Gülgün Atalay, Arianna Gallo

EŞDEĞER MANSİYON

SİNAN GÜNAY mimar, NURHAYAT ÖZ mimar, A. İRFAN ERTİŞ mimar, SEDA GECÜ mimar, C. ALPHAN KÖROĞLU şehir plancısı, ÇİĞDEM GEZ KÖROĞLU peyzaj mimarı

Yardımcılar: Hadis Abdullah

 

 

Bu icerik 1965 defa görüntülenmiştir.