416
KASIM-ARALIK 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2020 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma, bisiklet ve engelsiz yaya erişimine uygun bir şekilde çözümlenmiş, farklı ulaşım türleri ile bütünleşmeyi sağlayan, yarışma alanı ve art alanındaki bölgelere aktif ulaşımı destekleyen, kolay erişilebilen, güvenli ve konforlu çözümler getiren, farklı işlevler ile yakın çevresine hizmet edip, etkileşim halinde olan, yapım ve işletme konularında enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojileri dikkate alarak, sürdürülebilir yapı tasarım yaklaşımlarını benimseyen, yaşam ve mekân kalitesi geliştirilmiş, aktif bir odak olarak kent yaşantısına katılacak bir ana transfer merkezi tasarlaması amacıyla açılan mimari proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 74 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Buğra Gökçe (Şehir Plancısı, İBB Gen. Sek.), Eser Atak (Şehir Plancısı, İBB Gen. Sek. Yrd), Koray Velibeyoğlu (Şehir Plancısı), Halil İbrahim Alpaslan (Mimar), Mert Yaygel (Mimar, İBB Ulaşım Dai. Bşk)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Tülin Hadi (Mimar)

Haluk Gerçek (İnşaat Müh.), Dürrin Süer (Mimar), Mehmet Murat Uluğ (Mimar), Mehmet Boğaçhan Dündaralp (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Ahenk Yılmaz (Mimar), Ebru Türkdamar (Mimar), Cemal Yıldız (İnşaat Müh.)

RAPORTÖRLER

Ayşe Didem Yaygel (Mimar), İbrahim Kızmaz (Mimar), Murat Özyılmaz (Mimar)

 

1. ÖDÜL

NURBİN PAKER mimar, HÜSEYİN L. KAHVECİOĞLU mimar, Damla TURAN peyzaj mimarı, HATİCE ERSOY mimar, ELÇİN KARA VATANSEVER mimar, BAHADIR ÖZCİHAN inşaat mühendisi

Yardımcılar: Cansu Uçar, Arda Orak Koçak, Sibel Ürem

PROJE RAPORUNDAN

Bir ulaşım sistemini kullanmak veya sistemler arası transfer olmakla sınırlı temel işlevselliğe; sosyal, kültürel, ekonomik anlamda insan hayatına dokunan her alandaki ilave işlevlerin eklenmesiyle mekânsal deneyim zenginleşir, yeni boyutlar kazanır. Temel işlevin en iyi çalışır düzeyde çözülmesinden taviz vermeksizin, aynı zamanda kentle güçlü bağlar kurabilecek dinamik, çok işlevli, kamusal mekân boyutu güçlü bir çevre oluşturmak, terminal ve ulaşım aktarma yapılarının tasarımında önemsenmesi gereken önemli bir boyuttur. Bu doğrultuda, yaygın çözüme alternatif bir yol seçilerek aktarma merkezinin şehirle bütünleşmesi hedeflenmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Birinci kademedeki eleştirilere bağlı olarak tasarımın genelde olumlu yönde geliştirilmiş olduğu gözlemlenmiştir. Alışılmış otogar işleyişin dışında otobüs sirkülasyonunun iç tarafa alınarak kentle görsel ilişkisinin kesilmiş olması olumlu bulunmuştur. Bu durum kent ile ilişkilerinde yapının bir arayüz olarak ortaya çıkmasına olanak sağlamış ve bunun üzerinden geliştirilmiş dönüşüm senaryoları olumlu bulunmuştur. Zeytinlik olarak tanımlanmış alanın kotlarının yeniden düzenlenmesi, tüm kotlar ile ilişki kurması ve giriş kotundan da algılanmasının, beklenen simgesel-törensel etkileri üstlenebildiği görülmektedir. Bu alanın

sembolik ifadesinin ötesindeki alt ölçek önerileri eksik görülmüştür. Afet toplanma alanı gibi bu alana atfedilen programların tasarım olarak karşılığı projede görülmemiştir. Saçakların oluşum biçimlerinin İzmir’e özgü iklimlendirme ihtiyaçlarına cevap verememesi, saçakların aynı zamanda yaya ölçeğinde gölge üretmekten çok, bir üst ölçek algıya ait olarak dev boyutlara ulaşması ve bunun mekânsal etkileri olumsuz bulunmuştur. Saçakların oluşumunda strüktürel zorlamalar da gözlemlenmiştir. Olumsuz etkilerinin giderilmesi ve insan boyutunda gölge üreten ortamlar olarak saçakların yeniden düzenlenmesi için jüri tarafından olumlu bulunmuş alt senaryoların izlerinin sürülmesinin bir koşul olduğu düşünülmektedir. Ayrıca iç mekân kurgusunda yaratılan mekânların hacim, ölçek ve

yoğunluğunun ve kent çeperinden zeytinlik alanına açılan kesitlerin sürekliliklerinin de tekrar ele alınması jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

2. ÖDÜL

ÖMER SELÇUK BAZ mimar, ECE ÖZDÜR mimar, ATAKAN KOCA mimar, AHMET TOPBAŞ inşaat mühendisi

Yardımcılar: Pınar Kılıç, Elif Tuğçe Sarıhan, Serenay Gürkan, Mehmet Erdönmez, Enver Yiğit Doğan, Murat Küçük, Hasan Hocaoğlu, Mustafa Hacıfazlıoğlu, Serap Parlak

3. ÖDÜL

RIFAT YILMAZ mimar, BURCU SEVİNÇ YILMAZ mimar, SÜLEYMAN YILDIZ mimar,

ŞERİF SÜVEYDAN mimar, SEZER BAHTİYAR mimar, ÖZKAN ÇALIŞKAN inşaat mühendisi

1. MANSİYON

NİL BIÇAK mimar, KEMAL BAL mimar, EROL KALMAZ mimar, DORUK KEMAL KAPLAN inşaat mühendisi

Yardımcılar: Ali Gürer, Demet Satı

2. MANSİYON

HAKAN EVKAYA mimar, KUTLU İNANÇ BAL mimar

Yardımcılar: Yasemin Kılıç, Serhat Çakır, İpek Gönüllü, Kıvanç Mutlu, Lal Gülten, Sevi Özdemir, Eda Nur Motcu, Sina Çiftçi, Beyza Hilal Özer, Damla Demir

3.MANSİYON

EZGİ BAŞAR mimar, NESLİNAZ AKSU mimar / peyzaj mimarı, ZEHRA AKSU mimar,

ATA GÜN AKSU mimar, ZELİHA BURCU DEMİRCİ mimar, EREN GÖZDE ANIL mimar

Yardımcılar: Naz Yıldız, Talya Polat, Zeynep Coşkuner, Şeyma Şanlıbaba

4. MANSİYON

MELİKE KAVALALI mimar, BERRİN ERİKÇİ mimar, NİMET DEĞERTAŞ mimar

5. MANSİYON

FIRAT DOĞAN mimar, BURCU KIRCAN DOĞAN mimar, ÖNDER VOLKAN YALTIRAKLI inşa

Bu icerik 2041 defa görüntülenmiştir.