416
KASIM-ARALIK 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2020 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: 2020 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

MİMARLIĞA KATKI DALI Ödülü: MEHMET ÖZDOĞAN

Tarihöncesi arkeolojisi konusunda ulusal ve uluslararası bilim ortamının referans isimleri arasında yer alan Mehmet Özdoğan, 1960’lı yıllardan bu yana yürüttüğü kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarıyla Türkiye’de özellikle uzmanlık alanı olan neolitik çağ mimari oluşumunu incelemiş ve gerçekleştirdiği kapsamlı yayınlarla Anadolu’nun dünya kültür tarihindeki yerinin değerlendirilmesine katkı sağlamıştır. Özdoğan, tarım ve hayvancılığın gelişmesi ile yerleşik yaşamın başladığı bu dönemin barınma pratiklerine odaklanan çalışmalarında toplumsal sistemle mekân oluşumunu birlikte değerlendirmekte; insanın doğal çevre ile ilişkisinin ve dolayısıyla mekân anlayışının değiştiği bu süreci yorumlarken diğer ilgi alanlarını oluşturan arkeoloji tarihi, arkeoloji politikaları ve çevresel arkeolojiyi analitik bir bakışla, başta mimarlık alanı olmak üzere, diğer disiplin alanları ile buluşturmasıyla da öne çıkmaktadır. Özdoğan’ın tarihöncesi arkeolojik alanların korunması ve sunumu konusundaki uygulamaları da eğitici ve yol göstericidir. Arkeolojik kazılarda elde edilen bulguların halka aktarılması, yerel halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi konularına eğilmiş; kalıntıların harap olmasını engelleyecek önlemlerin alınması için çaba harcamıştır.

Arkeolojik bulguların mekânsal anlamı ve her dönemin kültürel mirasının korunmasının önemi üzerine farkındalık yaratmış olan; saygınlığı kanıtlanmış uluslararası bilim kurullarındaki üyelik ve görevleri ile farklı kurumsal yapıların kendisine verdiği ödüllerle bilim insanı kimliğinin evrensel değeri vurgulanan MEHMET ÖZDOĞAN’a Seçici Kurul tarafından 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında oybirliği ile Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü verilmiştir.”

Bu icerik 1265 defa görüntülenmiştir.