416
KASIM-ARALIK 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2020 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: 2020 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAPI / ÇEVRE (KAMUSAL ALAN TASARIMI) DALI ÖDÜLÜ: 270° SİVRİHİSAR, Sivrihisar-Eskişehir

EMRE TORBAOĞLU, ARİF BILTIR, EVRİM AKCAN  

“Yerleştiği kayalık topoğrafyaya uyumlu geometrik bir dille kurguladığı katmanlı platformlarla kenti ve üzerinde yer aldığı doğal ortamı farklı düzlemlerde ve çeşitlenen bakış açılarından deneyimleme imkanı sunan tasarım kurgusu; platformların uç kısımlarında ahşap zemin döşemesinin cam malzeme ile şeffaflaşarak sonlandırılmasıyla panoramik görüşü sağlayan ve strüktürün baskın etkisini azaltan malzeme seçimi; kent simgesi ile bütünleşerek ve kent merkeziyle güçlü bir ilişki kurarak sahip olduğu temsili kimliğini zengin kurguyla güçlendirilmiş yalın bir tasarımla öne çıkaran mimari düşüncesi nedeniyle…”

Proje Grubu                 Evrim Akcan, Arif Bıltır, Emre Torbaoğlu, Atölye Kolektif

Danışman(lar)              Kürşad Özdemir

İşveren                        Sivrihisar Belediyesi

Yapımcı                       Bayraktarlar Metal

Statik                           Penta Mühendislik

Mekanik                       Penta Mühendislik

Elektrik                        RT Elektrik

Fotoğraflar                   Engin Volkan

Web sitesi                   www.atolyekolektif.com

Sivrihisar Saat Kulesi etrafında planlanan rekreasyon alanı, yerleşimin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin panoramik olarak gözlemlenebileceği parçalı-kademeli platformlar dizisi olarak ele alınmıştır. Geleneksel sivil mimari karakterini büyük ölçüde koruyan Sivrihisar’da, karakteristik sokakların yanı sıra üç önemli anıtsal yapıyı birbirine bağlayan bir kentsel sistem kurgusu üzerinden hareketle tasarım süreci geliştirilmiştir. Proje, Selçuklu dönemi yapılarından Ulu Cami ile Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi’ni, Saat Kulesi üzerinden bağlayan alternatif bir hat, bir ara durak noktası olarak düşünülmüştür. Yerinde yapılan gözlemlerde söz konusu alanın her yaştan Sivrihisarlı için önemli bir buluşma / izleme noktası olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda projenin yerleşim sakinleri ve dışarıdan gelen ziyaretçiler için bir dinlenme ve seyir platformu olması hedeflenmiştir. İçinde bulunulan doğal-kültürel peyzaj alanı dikkate alınarak, topoğrafik yapıya en az müdahale ile eklemlenmek temel tasarım kriteri olarak benimsenmiştir. Saat Kulesi ve üzerinde konumlandığı kayalıkların kent için odak noktası olması dolayısıyla, projenin bu odak olma özelliğini kesmeyen, aksine baza etkisi yaratarak kuvvetlendiren bir etki doğurması amaçlanmıştır.

Bu icerik 1245 defa görüntülenmiştir.