MAYIS-HAZİRAN 2021
 
MİMARLIK
419

 
MİMARLIK'tan


AIA New York Mimarlık Merkezi

Mimarlık. 419 | May - June 2021

MİMARLIK DÜNYASINDAN

Çılgın Proje Kanal İstanbul, İçinden Kanal Geçen Bir Yenişehir Projesi mi?

Her Şeyin Bir Öyküsü Olduğunu Anlatan Önder Şenyapılı’nın Ardından

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun, Arka Planı ve Koruma Açısından Değerlendirilmesi

Salgın, Mekân, Nekroiktidar

Birlikte Tasarlamak Uluslararası Konferans Dizisi Üzerinden 21. Yüzyılın İnsancıl Mimari Üretim Süreçleri

Türkiye’de Modern Mimarlık Mirası Gündemi: bilanço 2020

Empatik Bir Topluma Doğru: Yeni Bir İnsanlık Sözleşmesi

2021 Pritzker Ödülü Anne Lacaton ve Jean-Philippe Vassal’a Verildi: “Yıkmak Bir Şiddet Eylemidir”

Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması

“Yaşayan” Kentsel Boşluklar: Gaziantep Valilik Binası

Art Nouveau Mimaride Bir Yapıt: Mısır Arap Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Binası ve Restorasyonu Üzerine

Kentlerin Planlanmasındaki Katılımcılığı Siyasetin Katılımcılığından Nasıl Farklılaştırabiliriz?

Mimarlık ve Arazi İlişkisine Dair Kavramsal Bir Çerçeve: Arazi Sanatından Esinlenmeler

Antroposen Kibrin Akıldışı Ürünü: Hayvanat Bahçeleri

Kentin Köklü Tanıklarına Hayat Vermek: Geçmişten Günümüze Veliefendi Çeşmesi

Bayramoğlu’nda Modern Bir Sayfiye: Yapı Kredi Bankacılık Akademisi Eğitim ve Konaklama Tesisleri

Sergiden Kataloğa: 2018 Ulusal Mimarlık Sergisine Toplu Bir Bakış

YAYINLAR


KÜNYE
KÜNYE