419
MAYIS-HAZİRAN 2021
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Salgın, Mekân, Nekroiktidar
    Pelin Tan, Prof. Dr., Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kıdemli Araştırmacı, Center for Arts, Design and Social Research Enstitüsü, Boston

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi Çamlıbel Kentsel Tasarım Yarışması

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin’in merkezinde, kuzeydoğudan güneybatıya uzanan Atatürk Caddesi üzerinde konumlanan Cumhuriyet Meydanı ve Çamlıbel bölgesinde kentsel kamusal alanların tasarımına yönelik açılan kentsel tasarım yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 38 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 3 eşdeğer mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Vahap Seçer (Mersin Büyükşehir Belediye Bşk.), Mine Liman (Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Tamer Gök (Şehir Plancısı)

Sinan Burat (Peyzaj Mimarı), Esra Şahin Burat (Mimar), Kutlu Sezen (Mimar), Havva Ülgen Bekişoğlu (Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Nihat Eyce (Mimar), Havva Çakmak (Mimar)

RAPORTÖRLER

Aysel S. Küçükalıç Erturhan (Mimar), Şeyda Kaymaz (Mimar), Derya Çağ (Mimar)

1. ÖDÜL

CEMİL HAMDİ OKUMUŞ peyzaj mimarı, EZEL YAĞMUR ÇEBİ OKUMUŞ mimar-peyzaj mimarı, PAŞA KAYA mimar-peyzaj mimarı, DEMET YILMAZ YILDIRIM mimar, EBRU ŞAHİN TAŞÇI mimar, EMRE TAŞÇI mimar, SÜLEYMAN AYDOĞMUŞ peyzaj mimarı, AYŞEGÜL ÖZYAVUZ şehir plancısı

Yardımcılar: Emre Kul, Çiğdem Develi, Burcu Balaban Yılmaz

PROJE RAPORUNDAN

Antik dönemden beri Kilikya bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biri olan Mersin kenti, farklı medeniyetlerin biriktirdiği tarihi mekânlar ve doğal çevrenin oluşturduğu çok katmanlı yapısıyla “sedimanter” bir kenttir. Tasarım bu katmanlaşmayı ortaya çıkararak bu katmanlaşma içerisinde günümüz vizyonuyla "yer edinme" amacı taşır. Proje alanı içerisinde yer alan Atatürk Caddesi bölümü ise geçmişte ticaret amaçlı gelen varlıklı ailelerin yaşam alanı olurken, Cumhuriyet Meydanı bu ailelere hizmet eden sosyal ve kültürel mekânlar olmuştur. Bir taraftan kentte yeni liman yapımı ve limanla bütünleşen Gümrük Meydanı gibi odakların işlevlerini yitirmesi, diğer taraftan yeni AVM yapımıyla alan ticari potansiyelini kaybetmiştir. Bu değişim Atatürk Caddesine de yansımış, hızlı ve çarpık yapılaşma ile kentin kendine / kimliğine yabancılaşma durumu alanda parçalanmalara neden olmuştur. Bu parçalanmalardan biri de kent strüktüründe Uray Caddesi ve devamındaki Atatürk Caddesi ekseninde oluşan ana omurga üzerinde gerçekleşmiştir. Aks üzerindeki Gümrük Meydanı, Yoğurt Pazarı, Cumhuriyet Meydanı ve Aşıklar Parkı gibi birbirini besleyen işlevlerin ötesinde “kopuk” mekânlara dönüşmüştür. Hızlı büyüyen ve değişen kent için bu omurgayı bir arada tutan disklerde (odaklarda) ve bağlarda (sokaklarda) yaralanmalar ve kırılmalar olmuştur ki; bu alanlarda “hissizleşme” başlamıştır. Çalışmada kaybolan kimlik değerlerini ortaya çıkararak Mersin kentinin sahip olduğu doğal, yapay ve zamanın biriktirdiği kültürel kimlik öğelerini alanda tekrar yaratarak zayıflayan “yer hissini” güçlendirmek amaçlanmıştır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Analizlerin kanıt ve araştırma temelli olması, analizlerden somut önerilere aşamalı olarak geçilmesi ve alanın kent bütünü ile ilişkilendirilmesi projenin öne çıkmasında etkiye sahiptir. Tasarımda yaya ve bisiklet hareketinin bütüncül olarak ele alınması ve sürekliliği, kent mobilyaları ve peyzaj elemanlarıyla desteklenmesi olumludur. Geçmişten gelen mevcut yeşil doku korunmuş ve geliştirilmiştir. Önerilen otopark çözümleri ve Atatürk Caddesi üzerindeki yapılara acil ve servis erişiminin sağlanması olumlu bulunmuştur. Atatürk Caddesi’nden gelen yaya ve bisiklet yolunun Cumhuriyet Meydanı’na uzanan sürekliliği, Atatürk Caddesi girişinin ve Cumhuriyet Meydanı ile bağlantısının ele alınması ve tasarım önerisi getirilmesi olumludur. Aşıklar Parkı’ndaki yeşil dokunun aynı zamanda gölgelikli alan olarak kullanılması uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Atatürk Caddesi boyunca zemin kotunda önerilen işyeri cephe düzenlemeleri ve malzeme seçimleri başarılıdır. Cumhuriyet Meydanı’nda mevcut kotlarla uyumlu basamak önerisi olumlu bulunmakla birlikte, yeşil alanda önerilen fonksiyonların yeniden ele alınması tavsiye edilmektedir. Cumhuriyet Meydanı tasarımında tören alanı için yeterli alan bırakılmamıştır. Meydandan İsmet İnönü Bulvarı’na traverten zemin döşemesinin uzatılarak trafiği yavaşlatma önerisi, üst ölçekte verilmesi gereken ulaşım kararıyla desteklenmediği için uygun ve uygulanabilir değildir. Cumhuriyet Meydanı’nı anlatan kesitler yetersiz bulunmuştur. Eksiklerin giderilmesi ile alanın canlandırılmasına olanak tanıyan uygulanabilir ve başarılı bir proje olarak değerlendirilmiştir.

2. ÖDÜL

SÜLEYMAN YILDIZ mimar, RIFAT YILMAZ mimar, BURCU SEVİNÇ YILMAZ mimar, YUSUF CEM KUYUMCU şehir plancısı, GİZEM AY peyzaj mimarı

Yardımcılar: Sude Yılmaz

3. ÖDÜL

NUR DİLAN ÖZDEMİR mimar, HALENUR BALLISOY şehir plancısı, MERVE YAMAK peyzaj mimarı

Yardımcılar: Gülüzar İlhan, Damla İçyer, İbrahim Özvarış

EŞDEĞER MANSİYON

DEVRİM NASMİR mimar, ALPEREN ASIM AKBAŞ mimar, İREM SEZER mimar, SEVGİ ASLAN peyzaj mimarı, CEREN ÖZGEN şehir ve bölge plancı

Yardımcılar: Halil Durmuş, Buse Yiğit, Gökalp Kundakçı

EŞDEĞER MANSİYON

HAYRİYE EŞBAH TUNÇAY peyzaj mimarı, MÜRŞİT SÖNMEZ peyzaj mimarı, HATİCE OYA EŞBAH peyzaj mimarı, AYŞEN TABAK OFLAZ peyzaj mimarı, GÖKÇEN ÖZALP şehir plancısı, GİZEM BÜYÜKGÜNER mimar

Yardımcılar: Gizem Yağmur Gölbaşı, Pelin Kutsal

EŞDEĞER MANSİYON

SEVİNCE BAYRAK mimar, ORAL GÖKTAŞ mimar, TARIK YAŞAR peyzaj mimarı, YASİN BARIŞ GÖĞÜŞ şehir plancısı

Yardımcılar: Merve Akdoğan, Ahmet Yaymanoğlu, Rachel Even

Bu icerik 1718 defa görüntülenmiştir.