380
KASIM-ARALIK 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyumu Alanında Yeni Fikirler

Eskişehir kent merkezindeki Atatürk Stadyumu’nun taşınması ile boşalacak alana ne yapılacağı, Valilik aracılığıyla kentte tartışmaya açılmış ve bu alanın değerlendirilmesi ile ilgili ön çalışmalar başlatılmıştı. Stadyumun taşınması kararı doğrultusunda, verilen alanda kentlilerin, kent hayatına katılımı sorunsalının (problematiğinin) tanımlanması, kent merkezindeki bu benzersiz açık alanları, kentlinin bulunma / eyleme ortamları olarak tasarlanması amaçlarıyla Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi tarafından “Meteorik Boşluk-Eskişehir Yerçekim Kuvvetini Yaratıyor” başlıklı “Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyum Alanı İçin Yeni Fikirler’’ Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Yarışması duyuruldu. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak açılan yarışmanın, yerel, mekânsal ve zamansal dinamiklerin kent üzerinde öngördüğü değişim ve dönüşümün sosyal ve kültürel bir konsensüs içinde tartışma ortamı oluşturması hedefleniyor. “Mimar” ve “mimarlık öğrencileri” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya “mimar” kategorisinde 46, “mimarlık öğrencileri” kategorisinde 49 olmak üzere toplam 95 proje değerlendirmeye alındı. Her iki kategoride de dörder proje eşdeğer ödül almaya değer bulundu.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Canan Oytan (MO Eskişehir Şube Başkanı)

Bülent Erkul (İMO Eskişehir Şube Başkanı)

Nadir Suğur (Eskişehir Kent Konseyi Başkanı, Kent Sosyoloğu)

Gürcan Banger (Araştırmacı-Yazar)

Osman Şişman (ODTÜ Felsefe)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Kenan Güvenç (Mimar)

Nuray Özaslan (Prof. Dr., Mimar)

Ayşen Çelen Öztürk (Doç. Dr., Mimar)

Recep Üstün (Mimar)

Sinan Omacan (Mimar)

Semih Halil Emür (Yrd. Doç. Dr., Sehir Plancısı)

Oktan Nalbantoğlu (Dr, Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Osman Tutal (Doç. Dr., Mimar)

Selçuk Sırma (Mimar)

Murat Sönmez (Yrd. Doç. Dr., Mimar)

RAPORTÖRLER

Mahir Altuntaş (Mimar, MO Eskişehir Şube YK Sekreter Üyesi), Sertaç Keskin (Mimar, MO Eskişehir Şube YK Üyesi)

EŞDEĞER ÖDÜL

GÖRKEM GÜVENÇ mimar, EVİN ERİŞ mimar, FATMA B. KARAKAYA peyzaj mimarı, AYÇA KESKİN peyzaj mimarı

Yardımcılar: Andrea Perego, Francesco De Felice, Cemal Ertaş, Dilara Kan

JÜRİ RAPORUNDAN

Vişnelik tarafından gelen anonim kent dokusunu aynı şekilde taşıyarak bir müddet fiziken sürdürmesi; üçe bölünmüş birbirleri ile bağlantısı bulunmayan mevcut durumun ilişkisizlik hali, “merkezi park”ın tasarlanmasıyla mimari düzeyde ilişki kurarak bağlantıyı sağlamış olması; yavaşlatılmış yol önerisinin kent zemininin karakterini değiştirme çabası olarak görülmüş olması; etkinlik alanının gözlem kulesi ile vurgulamış olması; alanı boşluk olarak tanımlayıp, sınırlarının yeniden yapısal düzenle oluşturulması; önerdiği yapısal çözüm ve mevcut yapısal izler arasındaki uyum; tanımlı alan geometrisi ve doluluk / boşluk orantısı ile boşluk için önerdiği fikirle özdeşleşen mimari yapısı nedenleriyle eşdeğer ödüle değer görülmüştür.

EŞDEĞER ÖDÜL

DOĞUŞCAN ALADAĞ mimar, COŞKU ÇİNKILIÇ mimar

Yardımcılar: Burcu Sakarya, Semra Dora Refkaeva

JÜRİ RAPORUNDAN

Stadyumun taşınması eylemi ile boşalacak alanın, kentin yeniden monumental bir merkez haline gelmesini sağlayacak, kentin genetik kodlarında varolan tuğla tonozlu hacimsel yapılarla oluşturulan tektonik kurgu; sismik bir dalgalanma metaforundan oluşturduğu, mimarlığın, kentle birlikte değil ona karşı işleyebildiğinde varolabildiğinin bir kanıtı tasarım olması; dalgalı saçak önerisi; stadyumun yokluğundan doğan boşluğu, onun yapısal izlerini koruyarak ya da tekrar ederek değil, onu bir tür sosyopolitik toplanma mekânı olarak yorumlayışı kent, kamusal alan ve stadyum etrafındaki tartışmaya olumlu bir katkı olması nedenleriyle eşdeğer ödüle değer görülmüştür.

EŞDEĞER ÖDÜL

C. ALPER DERİNBOĞAZ mimar, ENİSE BURCU DERİNBOĞAZ mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Stadyumun kentte tuttuğu yeri, yalnız yapısal / mekânsal değil, aynı zamanda anlamsal bir yer olarak görmesi; stadyumun taşınmasından doğan boşluğu da yine yapısal bir tasarımla değil, stadyuma dair mitolojik bir öykü ile doldurmayı önermesi; sinematografik içeriklerle bezeli sunuşuyla bir kent miti olan hikâyesini, şehirdeki akışların bir hissiyatı haline getirebilmesi; tasarımın, sonucu hedefleyen bitmiş (tasarlanmış-sonlanmış) bir fikir değil-kollektif bir süreci başlatan “katalizör” olarak düşünülmesi; klasik yarışma sonuçlarına ve tasarımlarına, farklılık katan önemli bir bakışı içermesi; anıtsal yapı formu ve olağanlaştırılmışlık dinginlik içermesi nedenleriyle eşdeğer ödüle değer görülmüştür.

EŞDEĞER ÖDÜL

HASAN OKAN ÇETİN mimar, ALİ SİNAN mimar

Yardımcılar: Olsi Kafeja, Cem Dursun, Nuran Özkam, Özlem Kaya, Esra Bor

JÜRİ RAPORUNDAN

Verili sınırların ötesinde, kentin tarihî çekirdeğinden bir yanda Porsuk’a, bir yanda ise H. Polatkan’a kadar uzanan kamu yapıları kampusundan oluşan bir alanı tasarımsal olarak belirlemesi; bu alanı, parsel sınırlayıcı duvar ve çitlerden arındırarak kent merkezinde önemli kamu yapılarını da içeren bütünsel bir yeşil alan olarak kurgulaması; kentin gelişimi ve morfolojisinin analizini yaparak ve yerin potansiyelini okuyarak, kente olumlu bir katkı yapabilecek “kamu kampusu” fikrine ulaşması; yarışma sınırlarında verili alanın, kamu izleri takip edilerek genişletilmesi nedenleriyle eşdeğer ödüle değer görülmüştür.

Bu icerik 4486 defa görüntülenmiştir.