MART-NİSAN 2017
 
MİMARLIK
394

 
MİMARLIK'tan


Gent Tasarım Müzesi

Mimarlık 394. March-April 2017

MİMARLIK DÜNYASINDAN

Lider Ruhlu Ernur Kalender'i Yitirdik

“Hakların Güvence Altına Alınmadığı ve Güçler Ayrılığının Belirlenmediği Bir Toplumun Anayasası Yoktur” (1)

Korumak için Yıkılan Karaköy Yolcu Salonu

3. Havalimanı Projesi: Kuzey Ormanları’na Aerotropolis Kondu

Planlamayı Yok Sayan Politikalar Sonucu Gerçekleşen Projeler Toplum Yararına Mı?

Çelik Taşıyıcı Binalar ve Yangın Dayanımı

İstanbul Kara Surları’nda “Yerin Ruhu”nu Aramak: Çeperde Sergisi

Öğrenci Kontenjanlarında Nicelik Takıntısı ve Mimarlık Eğitiminde Kalite Arayışları

Görgülü, Mütevazı, Güvenilir Modern

“Güzel, Verimli, Keyifli”: Şişhane Park

Ulaşım Entegrasyon Merkez Ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Sendai Mediatheque Örneğinde Mimarlık, Strüktür, Tasarım BağlamındaMimar-İnşaat Mühendisi İlişkisi

19. Yüzyılda Kentsel Dönüşüm Dinamikleri:İzmir ve Selanik (1840-1910)

Toplumla Yeni Bir Uzlaşı Alanı Tasarlama: Türkiye’de Mimarlığın Sanatla Kurduğu Diyalog(1)

Louis I. Kahn Yapılarının Biçim Dili

Modern Konutun Orta Sınıfla Buluşması: 1950’lerde Bir Eskişehir Örneği

YAYINLAR

Kentsel Yaşantıyı Dönüştüren Dinamik Bir Tasarım: Railo


KÜNYE
KÜNYE