359
MAYIS-HAZİRAN 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Bir Yanılsama: EK
    Murat Şahin, Yrd. Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

"İnsanlık Anıtı Neden Yıkılamaz" Paneli Düzenlendi

“Ucube” olarak nitelendirildiği ve yıkılmasına karar verildiği günden bu yana, pek çok tartışmanın öznesi olan Kars’taki “İnsanlık Anıtı” Heykeli için 23 Şubat 2011 tarihinde Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) tarafından “Mehmet Aksoy'un İnsanlık Anıtı Neden Yıkılamaz" başlıklı bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak, Heykeltıraş Mehmet Aksoy, Ressam Bedri Baykam, Sanatçı Tarık Akan, Müzisyen Fazıl Say, eski Kültür Bakanı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Ercan Karakaş, Avukat Turgut Kazan, Mimar Oktay Ekinci ve Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu katıldı.


Panel öncesinde Aşık Veysel’in “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır” türküsü üzerine kendi bestelediği “Kara Toprak” adlı eser ile mini bir konser veren Fazıl Say, panelde bulunan insanlarla birlikte bu tür bir ilkelliğe, sanat düşmanlığına ve antidemokratik tutuma karşı olduklarını dile getirdi. Say’ın konuşmasının ardından sözü alan Mehmet Aksoy, "1800'lerden beri her 20 senede savaş görmüş bir yerdir Kars. Ben bu yerden, o insanların, şehitlerin anısına aslında bir barış anıtı yükseltmek istedim. Heykel, bir tasvir değildir, üç boyutlu bir fotoğraf değildir. Heykel, gerçekten bir form sanatıdır. Ben orada bir kaçak yapı mı yaptım?" dedi.

Mehmet Aksoy’un avukatı Turgut Kazan, “Sanatın konuşulduğu bir panelde gönül isterdi ki sanatçılar konuşsun, konu bir heykelin yıkılması olmasın” diyerek sözlerine başladı, heykelin yapılması kararından bu yana gelişen süreçlerden ve SİT alanı olmayan bir bölgede yapılan İnsanlık Heykeli’ne “ucube yıkılsın” dendiği sırada SİT alanında kaçak katları olan bir otelin açılışının gerçekleştirilmesinin ironik bir durum olduğundan bahsetti.

Oktay Ekinci, yasal olarak bu anıtın yıkılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince de mümkün değildir. Mehmet Aksoy izin vermeden anıta bir fiske bile vuramazlar. Sit alanı ve benzer ilişkiler açısından da mümkün değil. Fizik olarak da mümkün değil" diyerek sözlerini tamamladı.


Eyüp Muhcu, İnsanlık Anıtı’nın anlamı ve bu anıtı yıkmak isteyenlerin anlayışı üzerinde durdu. İnsanlık Anıtı’nın yalnızca Aksoy’a ait bir sanat eseri değil, artık barışın ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirten Muhcu, eserin insanlığın ortak malı haline geldiğini vurguladı. Bununla birlikte Kars’ta yapılmış olan anıtın, yalnızca Kars için değil tüm Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "ucube" sözünün heykelin simgesel durumuna atıfta bulunduğunu belirtti. Zincirlikuyu-Maslak hattındaki “ucube”lerin, Boğaziçi’nin eşsiz tarihsel ve peyzaj değerlerini yok ettiği gerçeğinin yanında, barışa bir katkı olan anıtın yıkımının ilginç olduğunu vurgulayan Muhcu, 5366 Sayılı Kültür Varlıklarının Yenilenerek Korunması Yasası ile kültür varlıklarının aslında yok edilmeye çalışıldığının altını çizdi. Tarihî Yarımada’nın pek çok değerinin, bu yasaya dayanılarak yok edildiğini belirten Muhcu, Sulukule, Süleymaniye, Balat ve Tarlabaşı’ndan örnekler vererek konuşmasını tamamladı.

Bu icerik 1649 defa görüntülenmiştir.