359
MAYIS-HAZİRAN 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Bir Yanılsama: EK
    Murat Şahin, Yrd. Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Bölgesel Sınırların Yeniden Yorumlanması / Dönüştürülmesi Konferansı Düzenleniyor

“Private Urban Governance & Gated Communities” Uluslararası Araştırma Ağı konferanslar dizisinin altıncısı, “Bölgesel Sınırların Yeniden Yorumlanması / Dönüştürülmesi” teması ile 8-11 Eylül 2011 tarihleri arasında İTÜ Konut Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle düzenleniyor. Tüm dünyada kentsel konut gelişimi olarak kapalı yerleşmelerin sayıları hızla artıyor. Bu durumun kentlerin yerleşim dokusunu etkilediği, kentsel morfolojide önemli değişikliklere yol açtığı biliniyor. Günümüzde kentlerdeki dönüşüm süreçleri ile özel ve kamusal sınırların özellikleri önem kazanmıştır. Kapalı konut yerleşmelerinin fiziksel, ekonomik, sosyo-kültürel ve sembolik sınırları özel yönetimi ile içinde yaşayanları kuşatırken, kentin diğer sakinlerini dışarda bırakıyor. Bu noktada, kapalı konut yerleşmeleri mekânsal ve sosyal ayrışmayı tetiklediği için pek çok eleştiri alıyor.

Konferans, kentlerin ve kapalı konut yerleşmelerinin egemenlik sınırları üzerine yeniden düşünmeyi ve mimarlık, kent planlama, coğrafya, ekonomi, sosyoloji gibi farklı disiplinler arasındaki bilgi alışverişini ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bilgi için: www.gatedcommunities.istanbul2011.itu.edu.tr   

E: gatedist2011@itu.edu.tr  

Bu icerik 1656 defa görüntülenmiştir.