359
MAYIS-HAZİRAN 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Bir Yanılsama: EK
    Murat Şahin, Yrd. Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Avrasya Tüneli Projesi’ne Europa Nostra Derneği’nden Eleştiri

Europa Nostra Derneği, 26 Şubat 2011 tarihinde temeli atılarak yapım sözleşmesi imzalanan Avrasya Tüneli Projesi ile ilgili olarak düzenlenen “Paydaş Katılım Planı” kapsamında görüş bildirmek için davet edilmiştir. Dernek, hazırlık çalışmalarının 2006 yılından bu yana devam ettiği anlaşılan proje ile ilgili olarak daha önce herhangi bir danışma, bilgi paylaşımı ve benzeri bir etkinlik düzenlenmemiş olduğu halde, ihale ve temel atma törenleri sonrasında girişilen bu danışma etkinliğinin zamanlaması ve kapsamının dikkat çekici olduğunu belirtmektedir. Herşey olup bittikten sonra neden katılım istendiği sorusunun yanıtını aramak üzere yapılan araştırma sonucunda, Avrasya Tüneli Projesi’nin, Paydaş Katılım Planı sürecinin yurtdışı kredi kuruluşlarından kaynak temin etmeye yönelik olarak yürütülmekte olduğunu belirterek özetle şu eleştirileri yöneltmektedirler:

Avrasya Tüneli Projesi:

  • İstanbul ile ilgili herhangi bir planda yer almamaktadır. Şu anda plansız olan Tarihî Yarımada’da kaldığı için, geçerli bir geçiş dönemi yapılanma koşulu da bulunmamaktadır. Bu nedenle yapımı yasalara aykırıdır.
  • Yürürlükte bulunan makro ölçekli plan kararları ve koruma ilkeleri ile çelişen nitelikler taşımaktadır.
  • Tarihî Yarımada’nın güney kıyısında, günde en az 70.000 adet yüksek hızda araç geçişine imkan verecek sekiz şeritli ekspres yol ile, UNESCO Dünya Miras Alanı olarak tescillenmiş, yürüyerek gezilmesi ön görülen Sultanahmet bölgesi ve Kara ve Deniz Surları’nın bulunduğu alanlarda hava kirliliği, gürültü, yüksek yoğunlukta araç trafiği gibi olumsuz etkiler yaratacaktır.
  • Tünel içinde birikecek zehirli gazların dışarıya atılması için birisi Selimiye Kışlası yakınlarında, diğeri ise Tarihî Yarımada’da Bukoleon Sarayı karşısında iki adet 5 metre yüksekliğinde bacalar tasarlanmıştır. Zehirli gazların böylesi alçak bir kottan dışarı atılması halk sağlığı açısından çok sakıncalıdır.
  • Bu proje 2009 yılında İstanbul’un Tarihi Yarımadasının korunmasıyla ilgili kararlar alan 4 Numaralı Koruma Kurulu’na sunulduğunda oybirliğiyle reddedilmiş ancak, yapılan politik baskılar sonucu 2010 yılı Ekim ayında, ilgili Yenileme Kurulu tarafından da oy çokluğu ile alınan yeni kararlarla onaylanmıştır. Projenin kurullardan geçmesinin ardından, ilgili meslek Odaları olumsuzluğun düzeltilmesi için dava açmışlardır.
  • Tüm kültürel, sosyal ve yasal kaygılar giderilmiş olsa dahi, tünel sadece özel araç ve minibüs trafiğine hizmet edecektir; kullanılacak tüp tünel boyut ve teknolojisinden kaynaklanan sınırlamalar gereği, tünel tamamlandığında belediye otobüslerinin geçebileceği yüksekliğe sahip olmayacaktır.
  • Tünel yapım tekniği nedeniyle deniz tabanı altında ve yaklaşım tünelleri kazısı sonucu yeryüzüne çıkarılacak olan, kimyasal maddelerle kirlenmiş yaklaşık 1 milyon m3 toprak ve kaya kırığının taşınması ve depolanması sırasında yaratılacak olan çevre kirliliği de bir diğer olumsuzluktur.

Bilgi için:

www.europanostra-tr.org

Bu icerik 1767 defa görüntülenmiştir.