359
MAYIS-HAZİRAN 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Bir Yanılsama: EK
    Murat Şahin, Yrd. Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

OSMANLI MİMARLIK ÖRGÜTLENMESİNDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Oya Şenyurt, Mart 2011, Doğu Kitabevi, İstanbul, 312 sayfa.

Modernleşme dönemi Osmanlı inşaat örgütlenmesine yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapan yazar, inşaat örgütlenmesini gerilimler, dönüşümler, çatışmalar dışındaki bir bakış açısıyla inceliyor. Kitap, geç Osmanlı mimarlık örgütlenmesinde Hassa Mimarlar Ocağı'nın resmî olarak tasfiyesinden önce, kuruma bağlı çalışanların ortaya çıkardıkları işlerin hem boyutları hem de kaliteleri açısından tartışmalı bir dönemi, imparatorluğun son dönemine kadar gerçekleşen müteahhitlik hizmetleri üzerinden ele alıyor. Bugünün inşaat ve mimarlık terminolojisini bir kenara bırakarak dönemin söylemlerine açıklık getirmeye çalışan yazar, kalfa, mimar, mühendis gibi, inşaat alanının aktörlerinin görev tanımlarındaki bulanık sınırlarının altını çiziyor. Osmanlı'daki mimarlık örgütlenmesine dair belgelerin incelenmesi ile oluşturulan çalışma, inşaat geleneklerine, anlaşmazlıklara, etnik köken ilişkilerine, finans-ödeme güçlüklerine ve sözleşmelere dair kapsamlı ve detaylı analizler sunarak, karşıtlıklar ve çelişkiler üzerinden geç Osmanlı'da inşaat örgütlenmesinin değişim ve dönüşümüne ışık tutuyor.

Bu icerik 1584 defa görüntülenmiştir.