359
MAYIS-HAZİRAN 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Bir Yanılsama: EK
    Murat Şahin, Yrd. Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

TASARIM, MİMARLIK VE MİMARLAR

İlhan Tekeli, Şubat 2011, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İlhan Tekeli Toplu Eserler 16, İstanbul, 315 sayfa.

Planlama konusundaki yazılarını toplu eserlerinin yedincisi olan “Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya” kitabında biraraya getiren yazar, on altıncı kitabında "tasarım" konusundaki yazılarını biraraya getirerek bu tartışmalı alanın diğer ucundaki düşüncelerinin de derli toplu olarak görülmesini sağlıyor. Tekeli bu problemle bir eğitim kurumunda yüzleştiği için ilk olarak "tasarım" ve "planlamanın" öğretilebilirliği konusundaki farklılıklar üzerine yazmak durumunda kalıyor. Mimarlık eğitimi veren öğretim üyeleri, geçmişte daha çok, ancak günümüzde daha az olmak üzere başarılı tasarımın Allah vergisi bir yetiyle yapılabileceğini; bu yetisi olmayanların mimarlık pratiğinin başka alanlarına yönelmesi gerektiğini savunuyor. Tekeli'nin tasarım konusundaki ilk yazıları bu görüşün karşısında yer alarak, tasarım etkinliğinin bilimselleştirilmesinin olanakları üzerinde yoğunlaşıyor. Türkiye'de kentsel tasarım düzeyinde tasarım taleplerinin gelişmesi üzerine, tasarımcının tasarımladığı olgu üzerindeki denetim düzeyinin farklılıklarının nesne tasarımı ile kentsel tasarım konusunda nasıl farklılıklar yarattığını berraklaştırmaya çalışan yazılar yer alıyor. İkinci bölümde "Toplum ve Mimarlık" konulu yazılara yer verirken, üçüncü bölümde ise yazar, Türkiye mimarlık tarihini toplumsal bağlamda irdeliyor.

Bu icerik 1205 defa görüntülenmiştir.