394
MART-NİSAN 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

DAYANIŞMA MİMARLIĞI SERGİSİ DÜZENLENDİ

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin öncülüğünde geçtiğimiz ay düzenlenen Dayanışma Mimarlığı Sergisi, önümüzdeki dönem içerisinde belirgin bir çizgi oluşturacağı şimdiden görülebilen bir damarı temsil eden yedi farklı mimarlık grubunun çalışmalarını biraraya getirdi. Bazılarının birkaç yıl, bazılarının ise on yıla varan geçmişleri olan bu yedi grubun her biri, kendilerinden olağan koşullarda herhangi bir müşteri, işveren ya da yatırımcı tarafından istenmemiş, tersine kendi görüşlerince oluşturdukları ya da görerek destekledikleri bazı toplumsal ihtiyaçları, kendilerine mesleki anlamda ve gönüllü olarak iş edinmiş olan gruplar. Mimarlık pratiği ve mimarlığın kent mücadeleleri yanındaki konumları açısından kendilerine özgü tavırları olan bu gruplar, mimarlık ortamındaki hakim söylemin dışında, hakim söyleme alternatif konumlar üretiyorlar. Tüm grupların paylaştıkları belirgin yönelimler ise şu şekilde sıralanabilir: Medyatikleşmiş bireysellikler yerine kolektif mimarlık üretimi, metalaştırılarak kutsanmış tasarım söylemi yerine farklı katılım olanaklarının araştırılması, emlak piyasası denklemlerinin kabulü üzerine kurulmuş bir düşünsel altyapı yerine farklı hak sahipliklerinin araştırılması ve kent hakları mücadelelerine katılım. Başka bir Atölye, Düzce Umut Atölyesi, Herkes için Mimarlık, Kuzguncuk Bostanı İyileştirme ve Koruma Projesi, Mimar Meclisi, Plankton Project, Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi olmak üzere bu yedi gruba ait çalışmaların yer aldığı sergi ve üretilen kitap, bu kapsamda ele alınabilecek çalışmaların tümünü eksiksiz kapsama iddiasında olmasa da bir başlangıç olarak alana ışık tutacak ve önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacak benzeri çalışmalara esin kaynağı olabilecek çalışmalara işaret etmek amacını taşımaktadır. Serginin ilerleyen günlerde hangi şehirlerde açılacağı www.mimarist.org üzerinden takip edilebilir.

Bu icerik 1940 defa görüntülenmiştir.