394
MART-NİSAN 2017
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

XI. MİMARLIKTA SAYISAL TASARIM ULUSAL SEMPOZYUMU

Sayısal tasarım ve üretim alanındaki çalışmaların, deneyimlerin ve araştırmaların paylaşılacağı MSTAS 2017 14-15 Haziran 2017 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşecek. Bu yıl “İmkansız Mekânlar ya da Olanaksızın Olanağı” temasıyla düzenlenecek olan sempozyumun çağrı metni şu şekilde: “Gerçek objelerin bilgi-işlem, sanal objeler ve süreçler ile ilişkilendirildiği, siber-fiziksel sistemlerin önemli rol oynadığı, içinde bulunduğumuz bu dönemde (Endüstri 4.0) disiplinler silolarından çıkıp biraraya gelmeye dönüşmeye / dönüştür(ül)meye başlamış, yeni bilgi alanları ve çok disiplinli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemin bir sonucu olarak, bütün disiplinlerde olduğu gibi mimarlıkta “imkansız” olarak tanımlanan yaklaşım ve yöntemlerin sayısı gün geçtikçe azalmakta ve mimarlık bu disiplinlerarası ortamda kendini yeniden tanımlamakta belki de yeni bir biçimde var olmaya başlamaktadır. Sayısal tasarım yaklaşımları ve araçlarının önemli rol oynadığı bu dönüşüm, mimarlığın disiplinlerarası bir algıyla tasarım, simülasyon ve üretim araçlarını, mekan anlayışlarını yeniden ele almasına zorlarken bir yandan da problemlerin karmaşıklığı ile birlikte sayısal teknolojilerin de sınırlarını genişlemeye zorlamaktadır. Sayısal üretim teknolojilerindeki gelişmeler ile üretilmesi mümkün olmayanın üretilebilmesi, sanal ve zenginleştirilmiş gerçeklikle birlikte mekan deneyiminin dönüşmesi gibi sayısal teknolojilerdeki gelişmeler hem fiziksel hem sanal olarak imkansızı mümkün kılarken kendi imkansızlarını yaratmaktadır.” 17 Mart 2017 tarihine kadar bildiri özetleriyle başvurulabilen sempozyum öncesinde 12-13 Haziran 2017 tarihlerinde bir de çalıştay düzenlenecek. Detaylı bilgiye ulaşmak için sempozyumun web sitesi incelenebilir: mstas2017.metu.edu.tr

Bu icerik 1914 defa görüntülenmiştir.