368
KASIM-ARALIK 2012
 
MİMARLIK'tan

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Uşak Belediyesi tarafından kentin önemli ticaret merkezi, yaya ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu İsmetpaşa Caddesi, mevcut belediye binası çevresi ve etkilenme alanının kentsel tasarımının geliştirilmesi ve projelendirilmesi için ulusal mimarlık ve kentsel tasarım fikir projesi yarışması düzenlendi. Yarışma, Uşak kent merkezi içinde yer alan korunmuş kültürel miras varlığına karşı yoğun yapılaşmanın da etkisiyle sosyal-kültürel donatıların ve yeşil alanların yetersizliğinin getirdiği problemlere yönelik çözümler üretilmesini amaçlıyordu. Yarışmaya 20 proje katıldı, 3 ödül ve 4 mansiyon verildi.

Yarışmada ödül alan projelerin görsellerini daha kapsamlı olarak MİMARLIK dergisi web sayfasından izleyebilirsiniz: www.mimarlikdergisi.com

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ali Erdoğan (Mimar, Uşak Belediyesi Başkanı)

Tuncay Yılmaz (Harita Müh., Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürü)

Yüksel Doğan (Harita Teknikeri, Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü)

Vedat Özen (Mimar, Mimarlar Odası Uşak Temsilcisi)

Öner Kargı (Mimar, Mimarlar Odası Uşak Temsilcisi)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Yakup Hazan (Mimar, Restorasyon Uzmanı)

Hüseyin Bütüner (Mimar)

Ömer Gülkal (Peyzaj Mimarı, Dr.)

Mehmet Ocakçı (Mimar, Prof. Dr.)

Ahmet Değer Özkan (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Turan Ünlü (Mimar)

Şerif Hepcan (Peyzaj Mimarı, Doç. Dr.)

Engin Eyüboğlu (Şehir Plancısı, Dr.)

RAPORTÖRLER

Tuba Yıldırım (Mimar)

Mustafa Dayıoğlu (İnşaat Müh.)

1. ÖDÜL

NEVZAT OĞUZ ÖZER mimar, YASEMEN SAY ÖZER mimar, M. RIFAT AKBULUT şehir plancısı, ÖZLEM KUZGUN peyzaj mimarı

Yardımcılar: Neslihan Cansu Akman, Gizem Ataç Önal, Kürşad Şekercioğlu, Ege Özer

JÜRİ RAPORUNDAN

Yarışma alanının kent bütününde ve yakın çevresindeki rol ve öneminin vurgulanması, yarışma alanı ile kent etkileşimi ortaya konulurken doğal ve tarihsel referansların kullanılması ve bu referansların mekâna yansıtılması yaklaşımları olumlu bulunmuştur.  Kentin tarihsel gelişim sürecinin dönemsel izler olarak mekâna yansıtılması konusundaki hassasiyet başarılı; kentsel alan içerisinde dere ve topografyaya ve tarihî-arkeolojik yapıya verilen referanslar güçlü bulunmuştur.  Yarışma alanı için getirilen ulaşım önerileri genel sistem içinde bütünlük içinde ele alınmış, ulaşım düğüm noktalarına çözümler getirilmiş ve farklı ulaşım türleri arasında ilişkiler sağlanmaya çalışılmıştır.  Ulaşım çözümlemelerinde yaya taşıt ayırımı dikkate alınmış, yaya öncelikli tasarım anlayışı olumlu bulunmuştur. Proje bütünündeki ortak dil ve ortaya konulan kimlik başarılı bir ifade oluşturmuştur. Kentsel açık alan mekân organizasyonu kurgusundaki ve yaklaşımındaki özen olumlu bulunmuştur. Belediye binasına yönelik öneriler, ölçeğin hassasiyetine uygun ve uygulanabilir bulunmuştur. Ancak, Hükümet Meydanı’nda tescilli anıt yerinin değiştirilmesi kent belleğine müdahale açısından uygun bulunmamıştır. Anıtın dönel taşıt kavşağı ortasında bırakılarak görsel kullanım dışında mekândan soyutlanması ve bu dönel kavşağın park ve meydan arasında kopukluğa neden olması uygun olarak değerlendirilmemiştir.

MİMARİ PROJE RAPORUNDAN

Projenin genel çıkış noktası sürdürülebilirlik ilkesini gözeten peyzaj ağırlıklı ortak bir dil yaratmak, tasarım ilkesi, yaratılan ortak dil ile kentsel strüktürün tamir edilmesidir. Peyzaj ilkesi olarak mevcut ağaç dokusu ve bu dokunun tasarım konsepti bağlamında restorasyonu benimsenmiştir. Bu önerilen mekân kurgusuna paralel olarak mevcut ağaç dokusunun rehabilitasyon, restorasyon ve ağaç popülasyonunun yeni ve genç ağaçlarla desteklenmesi düşünülmüştür. Kentin zengin tarihsel birikimi ve yerel kültürüne ilişkin unutulmuş, izleri kaybolmuş ya da tahrip olmuş mekânsal katmanlarının ve izlerinin hatırlanması, restore edilmesi ve geri kazanılması hedeflenmiştir. Yarışma alanı ve yakın çevresi için önerilen tasarım ve kararlar 4 temel müdahale biçimi çerçevesinde geliştirilmiştir: “Yeniden tasarım ve işlevlendirme”, “yeniden düzenleme”, “yeniden geri kazanma”, “yeniden değerlendirme (değer kazandırma)”.

2. ÖDÜL

TUNA HAN KOÇ mimar, SIDDIK GÜVENDİ mimar, BARIŞ DEMİR mimar, OYA ESKİN GÜVENDİ mimar, ENGİN AKTAŞ peyzaj mimarı, ADEM ALTINTAŞ şehir plancısı

3. ÖDÜL

NİHAT EYCE mimar, ASLI ÖZBEK mimar, MEHMET NAZIM ÖZER şehir plancısı, MEHMET CAN SAYAN peyzaj mimarı

1. MANSİYON

OKTAN NALBANTOĞLU peyzaj mimarı, TUĞBA AKYOL peyzaj mimarı, KORAY KALAY peyzaj mimarı, BEKİR KAPLAN peyzaj mimarı, BORA BAYRAKÇI peyzaj mimarı, ECE DEMİR mimar, GİZEM KARABAY peyzaj mimarı ve kentsel tasarımcı, MELİKE TEMİZ peyzaj mimarı ve kentsel tasarımcı, LEVENT ÖZDEŞ şehir plancısı, SEVGİ ÇALI peyzaj mimarı

Yardımcılar: Orhan Gökçek, Esat Can Meker, Erhan Alkaç

2. MANSİYON

OZAN ÖZDİLEK mimar, ERHAN VURAL mimar, HASAN SITKI GÜMÜŞSAY mimar, GÖKHAN KODALAK mimar, OZAN CAN ÖZÜLBAL şehir plancısı, GÜLCE KANÜRER peyzaj mimarı

Yardımcılar: Osman Ural, Ece Sıla Bora, Ece Palabıyık, Demet Başaran

3. MANSİYON

MEHMET ZAFER ÜNAL mimar, RECEP SEMİZOĞLU mimar, BARAN YARDIMCI mimar, BAŞAK TAŞ ÖZDEMİR peyzaj mimarı, NURDAN ÖNDEŞ şehir plancısı

4. MANSİYON

MÜNİRE SAĞAT peyzaj mimarı, BARIŞ EKMEKÇİ peyzaj mimarı, TUNCAY GÜLTÜRK mimar, ÇİĞDEM DURUKAN şehir ve bölge plancısı

Yardımcılar: Emre Yolcu, Metehan Gürsoy

 

 

Bu icerik 7735 defa görüntülenmiştir.