368
KASIM-ARALIK 2012
 
MİMARLIK'tan

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YERLEŞKESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2010

A. Derin İnan (yay. haz.), Ağustos 2012, Mimarlar Odası Yayınları, Yarışmalar Serisi No: 34, Ankara, 92 s.

Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ortamda temsil edilmesi Dışişleri Bakanlığı’nın asli görevlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan yapılara özel bir önem ve öncelik yüklenmekte, yapıların işlevsel beklentilere paralel olarak "mimari temsiliyet nitelikleri" ağırlıklı bir değer olarak öne çıkarılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'da yer alan merkez yapısı ise konum, büyüklük ve mekânsal nitelikleri ile Bakanlık beklentilerini karşılamakta yetersiz kalmaktaydı. Bakanlık gelişen ve değişen gereksinimlerini karşılamak üzere Ankara Karakusunlar'da kendilerine tahsis edilen arsa üzerinde yeni bir bakanlık yerleşkesi inşa etmeyi öngördü. Bu amaçla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından serbest, ulusal ve iki kademeli olarak Temmuz 2010’da açılan yarışmada jüri, yapılaşmanın barındıracağı mimari temsiliyet değerini önemsediğini, ancak "kültürel temsiliyet" kavramının "çağ bilinci" kavramı ile çatışmadan ele alınmasını beklediğini ifade etti. 40 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada, 12 proje ikinci kademede değerlendirilmeye hak kazandı. İkinci aşamaya geçen projeler arasından 5 ödül ve 7 mansiyon ödülü ile projelerin tamamı ödüllendirildi. Yarışmanın katalogunda, yarışmanın jürisi, kapsamı, programı ve ödül alan projelere yer veriliyor.

Bu icerik 1416 defa görüntülenmiştir.