368
KASIM-ARALIK 2012
 
MİMARLIK'tan

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

BİR KONARGÖÇER İMPARATORLUK: Osmanlıda Göçebeler, Göçmenler ve Sığınmacılar

Reşat Kasaba, Eylül 2012, Kitap Yayınevi, Tarih ve Coğrafya Dizisi, İstanbul, 198 s.

Kitap, Osmanlı İmparatorluğu tarihine yeni bir mercekle bakarak Osmanlı sınırları içinde yaşayan göçer gruplara ve onların merkezî devletle değişen ilişkilerine odaklanıyor. Yazar, göçer grupların Osmanlı kurumlarını ve modern Türkiye’nin Cumhuriyetçi yapılarını biçimlendirmekte önemli bir rol oynadığını savunuyor. İmparatorluğun erken döneminde, özellikle sınır bölgelerinde göçebelerin var olması devlet için önemli bir güç kaynağı olurken 18. ve 19. yüzyıllarda yerel topluluklar mahalli, bölgesel ve küresel fırsatları değerlendirerek ekonomik ve siyasal güçlerini merkezî devletten bağımsız olarak genişletecek yeni olanaklar keşfediyor. Sonunda, 20. yüzyıl başlarında etnik temelli milliyet anlayışları zorunlu göçlere yol açıyor. Reşat Kasaba’nın Osmanlı tarihine getirdiği yeni yorum, yalnızca bu bölgeyi konu alan öğrencileri ve araştırmacıları değil, daha genel anlamda imparatorluklarla, göçle ve devlet-toplum ilişkileriyle ilgilenen okurların da ilgisini çekecek nitelikte.

Bu icerik 1450 defa görüntülenmiştir.