378
TEMMUZ-AĞUSTOS 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Hafıza Mekânları
    Pelin Derviş, Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Türkiye Pavyonu Proje Koordinatörü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

“MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ” YAYIMLANDI

14 Haziran 2014 Cumartesi günü Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile planlama politikalarını derinden etkileyen maddeler yürürlüğe girdi. Yönetmelik, plan yapma sürecinin yeniden ele alınmasından çok planlamanın merkezileştirilerek, süreçlerin kısalması ve merkezî idarelerin isteklerine göre projelerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi yaptığı ön değerlendirmede, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin, yönetmelik yapma tekniğine aykırı olarak kanunla tanımlanmış süreçlerin üzerine çıkan düzenlemeler getirmesi; alan kullanımında kentsel rantı maksimize eden politikalar öngörmesi; metropoliten planlama kademelerinin terk edilmesi; planlama süreçlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kontrolüne bırakılması; üst ölçekli planların hangi makamlar tarafından onaylanacağının belli olmaması; katılımcı politika süreçlerini dışlaması; toplumsal yaşama müdahale edilerek, dini tesis olarak sadece camilerin tanımlanması ve konumlarının belirlenmesi; enerji santral yapımlarının önünün açılması; yeşil alanların lejand dışında bırakılarak sosyal alt yapı alanları dışında ayrıca tanımlanmamış olması; farklı plan düzeylerinde yerleşmeye elverişli alanları belirlemek amacıyla, kullanılan “Eşik analizi”ne özel bir önem vererek alanları yapılaşmaya açmanın kolaylaşması konularında değerlendirmeve eleştirilerini kamuoyu ile paylaştı. Yönetmeliğin değerlendirilmesi ve hakkında kapsamlı bir rapor üretilmesi için Mimarlar Odası çalışmalarını sürdürüyor.

Bu icerik 1875 defa görüntülenmiştir.