378
TEMMUZ-AĞUSTOS 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Hafıza Mekânları
    Pelin Derviş, Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Türkiye Pavyonu Proje Koordinatörü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Kayseri Ticaret Odası, Oda organlarının ve hizmet birimlerinin etkin bir şekilde çalışmasına olanak sağlayacak, günümüzdeki ve gelecekteki mekânsal gereksinimleri karşılayabilecek, üyelerine ve kente sunduğu hizmetlerin niteliğini artırabilecek mekânsal çözümleri barındıracak yeni bir bina elde etmek amacıyla ulusal, serbest ve tek kademeli mimari fikir yarışmasını duyurdu. Koordinasyonu Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından yönetilen yarışma, kentte nitelikli fiziksel çevrenin oluşmasına katkı sağlayabilecek, günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun, ekonomik ve çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların özendirilmesi hedefleriyle düzenlendi. Yarışmada değerlendirmeye alınan 149 proje arasından, 3 eşdeğer ödül, 5 eşdeğer mansiyon ve 5 eşdeğer satınalma ödülü verildi.


DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Mahmut Hiçyılmaz (Tekstil Müh., Kayseri Ticaret Odası YK Başkanı)

Eda Velibaşoğlu (Y. Mimar, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı)

Yavuz Önem (Mimar, Kayseri Ticaret Odası Danışmanı)

Mustafa Dulda (Mimar, Kayseri Ticaret Odası YK Üyesi)

Mehmet Uzun (İnşaat Y. Müh.)

Kemalettin Tekinsoy (Mimar, Kayseri BB Genel Sekreter Yardımcısı)

Mehmet Everekli (İnş. Müh., Kocasinan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü)


ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

M. Zafer Akdemir (Yrd. Doç. Dr. Mimar)

Beyhan Hisarlıgil (Doç. Dr. Mimar)

Fehmi Kobal (Mimar)

Hakan Mahiroğlu (Mimar)

Mehmet Kütahneci (Mimar)


YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Füsun Çizmeci (Yrd. Doç. Dr. Mimar)

Hikmet Eldek (Araş. Gör. Mimar)

Bülent Erbakırcı (Mimar)


RAPORTÖRLER

Hakan Kılınç (Mimar), Ayşegül Kıdık (Y. Mimar), Aydan Başyazıcıoğlu (Mimar), Emrah Nazlıkoç (Mimar), Türkan Kaya (Mimar)


EŞDEĞER ÖDÜL

UMUT İYİGÜN mimar, MURAT AKSU mimar

Yardımcılar: Sibel Kurugül, Ceren Bek, Mert Yıldırım, Hüseyin Çiğdem, David Rato

PROJE RAPORUNDAN

Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nın mimari kimliği ile öne çıkan çağdaş bir sosyal odak ve etkileşim alanı olması hedeflenmektedir. […] Yapı araziye uygun olarak doğu batı ekseninde yerleşmiştir. Batı tarafında bulunan kavşağın ana yaya yaklaşım aksını oluşturacağı ön görülerek, bu yönden yaklaşımda kente referans vermek üzere kademeli bir giriş rampası tanımlanmıştır. Bu şekilde arazide önerilen peyzaj ile alt zemin ve üst zemin katlar oluşturularak bina programında tanımlanmış olan farklı kullanımlara, farklı kotlardan ulaşılması hedeflenmiştir. […] Kamu kullanımına açık bir bina olması itibariyle şeffaflık önplanda tutulmuştur.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin, Kocasinan Bulvarı’nı kütle düzeni ile tanımlama noktasındaki olgunluk düzeyi, yapı kabuğunda yerel referanslara atıfta bulunup yorumlama çabası, +4.50 kotunda yer alan meclis salonunun hacimsel boşluğunu kütle düzeni ile vurgulama gayreti ve bulvardan algısı, plan çözümlerinin dışarıdan okunabilirliği, yaya erişimindeki davetkâr tavrı, iç mekânda bırakılan boşluğun ofis kullanımlarının sirkülasyon alanları ile kurduğu görsel ilişki ve bu ilişkinin çatıdaki noktasal boşluklar yoluyla güçlendirilmesi olumlu bulunmuştur. Ticaret Odası hizmet birimlerinin kolay erişilebilirliğine karşın ihtiyaç programında tanımlanan bankolu çalışma düzenine uygun olarak çözülmesi ve meclis kapasitesinin programdaki tanımlara göre yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.

EŞDEĞER ÖDÜL

FERHAT HACIALİBEYOĞLU mimar, DENİZ DOKGÖZ mimar, ORHAN ERSAN mimar

Yardımcı: Gülcan Afacan

PROJE RAPORUNDAN

Ticaret Odası yapıları genel olarak kullanımlarına bakıldığında içe dönük bir işleyişe sahiptir. Bu içe dönük olma durumu lokal, sergi salonları gibi sosyal ve kültürel eylemler ile dışa açılma potansiyelleri barındırır. […] Bu düşüncelerle tasarım, geleneksel avlu tipolojisinin yorumlanması ile oluşturulan açık-kapalı alan ilişkileri ve süreklilikleri gözetilerek ele alınmıştır. Ticaret Odası’nın hizmet birimleri ile programda yer alan sosyal mekânların bütünleştirildiği bu kurguda hem içe dönük hem de dışa dönük çok katmanlı sosyal mekânlar oluşturulmuş ve bu mekânlar arasında düşey-yatay ele alınma biçimleri ile işlevsel ve yaşamsal sürekliliklere olanak sağlanmıştır. Yapının önündeki karşılama meydanının ve +4.00 kotunda yaratılan “sosyal yaşam avlusu”nun, açık ve kapalı alanlardan erişilebilir bir bütünsellik gözetilerek hizmet birimleri ve sosyal birimler için ortak kullanımı önerilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin, yapı kabuğunun duvar-çatı ayrımını ortadan kaldırıp süreklilik sağlayan yorum düzeyi ile iç ve dış mekânı yalınlık üzerinden tanımlama gücü başarılı bulunmuştur. Alana yaklaşımda yaya erişiminin peyzaj donatıları ile güçlendirilmesi ve +4.00 kotunda yaratılan sosyal yaşam avlusu, bu avlunun doğal peyzaj değerleri ile kurduğu görsel ilişkiler olumlu olarak değerlendirilmiştir. Batı cephesini servis mekânları ile bloke etmesi, yön kullanımındaki duyarlı yaklaşımı, ofis kullanımlarındaki net tavrı değerli bulunmuştur. Ana ulaşım arterinden erişilmesi nedeniyle eleştirilen açık otopark düzeninin yerinin yeniden gözden geçirilmesi, 0.00 kotunda ve +4.00 kotunda yer alan Ticaret Odası hizmet birimlerine ait mekânsal kullanımların özellikle zemin düzleminde birleştirilmesi, 0.00 kotunda yer alan üç ayrı girişin azaltılması, meclis salonu kesitinin hacimsel dengesinin yeniden ele alınması önerilmektedir.

EŞDEĞER ÖDÜL

M. AYDIN AVUNDUK mimar, ARMAN YAŞA mimar, ÖZGÜR DAĞLAR mimar

PROJE RAPORUNDAN

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası için belirlenen tasarım alanı, kentin merkezinde ve kentin iki ana arteri olan Kocasinan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı kesişiminde konumlanmıştır.[…] Arazinin güney parçalarında mevcut olan yoğun yeşil doku ise, tasarım alanına doğal bir izolasyon sağlamaktadır.[…] Bahsi geçen tasarım verileri baz alınarak tasarıma başlanırken iki ana hedef belirlenmiştir: işlevsel, Ticaret Odası personelinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapı oluşturulması ve bölge halkını "dışlamayacak" davetkâr, saygılı bir merkez düzenlenmesi. Bu bağlamda yapı alanı "çalışma alanları" ve "sosyal alanlar" olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. […] Yapı kütlesel olarak iki tip cepheyi bünyesinde barındırmaktadır. Çalışma bölümünde daha şeffaf ve işlevsel bir cephe dili uygulanmıştır. Sosyal alan ise görece nötr malzemeler ile sade bir görünüme ulaştırılmak hedeflenmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Projenin, yapı plastiğindeki dinamik etkinin, yalın bir mimari ile dengelenme çabası değerli bulunmuştur. Bulvar cephesinden algıyı güçlü kılan ve katılımı yönlendiren giriş yırtığının avlu ile buluşması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ticaret Odası hizmet birimlerinin mekânsal kullanımlarının çözüm düzeyindeki olgunluk ve bunların düşey sirkülasyon elemanları ve yapı kabuğu ile etkileşimi, kuzey yönünde tanımlanan ofis kullanımlarının servis alanları ile kademelenmesi başarılı bulunmuştur. Yarışma alanı içinde araç ringi oluşturması fikrinin bulvar yönünden yaya erişimini kesintiye uğratması nedeniyle yeniden gözden geçirilmesi, bodrum katta yer alan personel yemekhanesi için doğal ışık ve havalandırmaya dönük bir çözüm geliştirmesi önerilmektedir.

MANSİYON

NİMET AYDIN mimar

Yardımcılar: Zeynep Avsever, Murat Hazar Keskin, Yeliz Tunç, Mürvet Şahin, Esra Güven, Berkan Erkovan, Murat Turan, Damla Bostancı, M. Erhan Öncan

MANSİYON

SELİM VELİOĞLU mimar, ERCE FUNDA mimar, ORKUN ÖZÜER mimar, ERSEN GÖMLEKSİZ mimar

MANSİYON

OYA ESKİN GÜVENDİ mimar, AYÇA YONTARIM mimar

Yardımcı: Mustafa Demir

MANSİYON

CAN ŞİMŞEK mimar

Yardımcılar: Mustafa Köse, Faik Özgür Demirkılıç

MANSİYON

EMİNE AKBULUT mimar, SEVGİ ERKLİ mimar

Yardımcı: Emin Ayduran

Danışmanlar: Burhan Şenel, İbrahim Şenel

SATINALMA

CİHAN SEVİNDİK mimar, DOĞAN TÜRKKAN mimar

Yardımcılar: Sinan Tuncer, Birsel Saygılı

SATINALMA

MURAT SÖNMEZ mimar, GÜLŞAH KAHRAMAN SÖNMEZ mimar

Yardımcı: Mustafa Badem

Danışman: Zafer Kınacı

SATINALMA

MEHMET HAKAN AKAYDIN mimar, ÖZLEM EREN mimar

Danışman: Mahmut Akaydın

SATINALMA

İBRAHİM EYÜP mimar, HAKAN DENİZ ÖZDEMİR mimar

SATINALMA

TOLGA İLTİR mimar

Yardımcı: Fatih Taş

Danışman: Selçuk Doğramacı

Bu icerik 8689 defa görüntülenmiştir.