378
TEMMUZ-AĞUSTOS 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Hafıza Mekânları
    Pelin Derviş, Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Türkiye Pavyonu Proje Koordinatörü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

KENTSEL TÖRENLER, KENTSEL SOKAKLAR

M. Adnan Barlas, Mayıs 2014, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 238 sayfa.

İnsanlık tarihi kadar eski bir şey varsa, o da yaşamın anlamını kavrama uğraşı ve bu uğraş içinde geliştirilmiş çok çeşitli ve zengin araçlar ve yollarıdır. Varlığın neden ve nasıllarına ilişkin sorulara verilen ussal yanıtlar, sonuçta birçok şeyi sır olmaktan çıkarmıştır. Dünyayı ve ötesini anlayışımız da, binlerce yıl içinde çok belirgin bir biçimde değişmiştir. Bu kitap ise, yaşamın anlamına yönelik şaşırtıcı çoklukta ipuçları barındıran yapılı çevrenin ele alınış biçimine ilişkin bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bağlamda, kitabın konusunu oluşturan sokak, bireyin ve toplumun gelişmesi için olmazsa olmaz öge olduğu savlanan sayısız sembolün yaşanmasına olanak veren en önemli kentsel bileşen olarak ele alınmaktadır. Bireysel ve toplumsal tinlerimizin yaşam veren sembollerinin bir fiziki / mekânsal görüntüsü olan sokak, böylece bir simge ya da simgeler bütünü olmaktadır. Bu simgelerin işlevlerini ve onların tetikledikleri sembolleri anlayarak kent bileşenlerinin tasarımı daha kolay yönlendirilebilir.

Bu icerik 2592 defa görüntülenmiştir.