378
TEMMUZ-AĞUSTOS 2014
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Hafıza Mekânları
    Pelin Derviş, Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi, Türkiye Pavyonu Proje Koordinatörü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

TARİH YAZIMINDA SİVİL MİMARLIK

(yay. haz.) Nuray Bayraktar, Nisan 2014, VEKAM Yayın, Ankara, 108 sayfa.

TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenen “Ankara’da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi”, konut özelinde sivil mimarlık örneklerinin araştırılmasını, bu örneklerin belgelenmesini ve kurulacak sanal kent arşivi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 14 Aralık 2012 tarihinde VEKAM’ın ev sahipliğinde Ankara’da “Tarih Yazımında Sivil Mimarlık Çalıştayı” düzenlenmiştir. Kitap proje sunuşunu, Ali Cengizkan tarafından yapılan çerçeve sunuşunu, katılımcılarca yürütülen iki tartışma oturumunu ve Elvan Altan Ergut tarafından yapılan sonuç değerlendirmesini içermektedir. Proje ekibi tarafından hazırlanan bir dizi soru etrafında kurgulanan çalıştayda, sürmekte olan proje eleştirel bir yaklaşımla ele alınmış, “sivil mimarlık”, “kamu”, “mimarlık kültürü”, “kanon”, “iktidar”, “meşruiyet” gibi kavramlar derinleştirilerek tartışılmıştır.

Bu icerik 1481 defa görüntülenmiştir.