401
MAYIS-HAZİRAN 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2018 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: 2018 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

MİMARLIĞA KATKI DALI ÖDÜLÜ: SİBEL BOZDOĞAN

“Türkiye’de biri ortak imzalı, üç kitabıyla tanıdığımız Sibel Bozdoğan 2000’lerden itibaren Türkiye üniversitelerinin kadrolarında da yer alan, ancak daha çok MIT ve Harvard gibi saygın ABD okullarının mimarlık fakültelerinde kariyerini sürdürmüş olan bir mimarlık tarihçisidir. Özellikle Modernizm ve Ulusun İnşası adlı ufuk açıcı kitabı, Türkiye’nin erken Cumhuriyet dönemindeki mimarlık kültürünü zamanın ideolojik yönelimleri ve Avrupa’daki eşzamanlı eğilimler bağlamında derinlemesine inceleyen öncü bir çalışmadır. Türkiye mimarlık tarihi açısından Bozdoğan’ı ayrıcalıklı kılan onun ‘kültürler-arası’ bir bakış açısına sahip olmasıdır. Avrupa, Amerika, Akdeniz ve Ortadoğu mimarlığına ve kentlerine ilişkin birikimi, Türkiye mimarlığı üzerine değerlendirmelerini daha inandırıcı bir dünya çerçevesine oturtur. Çok sayıda makalesi ve birçok ödül almış kitaplarının yanı sıra ABD’deki önemli mesleki kurumlarda görevler üstlenmiştir. Sayın SİBEL BOZDOĞAN’a Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü’nü vermek bizleri mutlu etmektedir.”


Biyografi

Mimar ve Mimarlık Tarihçisi. 1954 yılında Ankara’da doğmuştur. 1972 yılında Ankara Koleji’nden mezun olmuş, mimarlık eğitimini 1972-1976 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlamış, 1979’da aynı bolümden Mimarlık Yüksek Lisans derecesini almıştır. Fulbright bursuyla yaptığı mimarlık doktorasını 1984 yılında University of Pennsylvania’dan aldıktan sonra sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rensselaer Polytechnic Institute, Massachusetts Institute of Technology ve Harvard University Graduate School of Design’da mimarlık tarihi ve teorisi dersleri vermiş, iki yıl kadar Boston Architectural Center’da idari görev üstlenmiştir. 2006 ile 2017 arasında Boston ve Istanbul arasında gidip gelerek yılın yarısını Türkiye’de geçirmiş, önce Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programında ders vermiş, sonra da  Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. 1990’larda Journal of Architectural Education dergisinin yayın kurulunda, 2002-2006 arasında ABD’deki Türkiye Çalışmaları Birliği’nin yönetim kurulunda görev almış, daha yakın dönemde SALT araştırma fonları ve Venedik Mimarlık Bienali seçici kurul üyelikleri yapmıştır. 2017’de Kadir Has üniversitesinden emekli olduktan sonra, halen Boston Üniversitesi, Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümünde ders vermektedir.

Genel ilgi ve çalışma alanları arasında modernite ve nasyonalizm teorileri, mimarlık ve politika, modern mimarlık ve planlamanın ulus-ötesi, kültürler-arası ve karşılaştırmalı tarihleri, kent, doğa, teknoloji ve peyzaj tarihi gibi konular öne çıkmakta, 19.yuzyil sonunda Chicago ve erken Cumhuriyet döneminde Türkiye üzerine özgün araştırmaları bulunmaktadır. 2001 yılında University of Washington tarafından basılan ve Türkçeye de çevrilen Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic kitabı, Amerikan Mimarlık Tarihçileri Cemiyetinin “Alice Davis Hitchcock” ödülüne ve Türkiye Çalışmaları Birliğinin Köprülü Kitap Ödülüne layık görülmüştür. Türkiye’nin modern mimarlık tarihi üzerine yurtdışında ve Türkiye’de çok sayıda makale ve kitap bölümü yayınlamış, Aga Han Ödülleri çerçevesinde Suha Özkan ve Engin Yenal’la birlikte ilk Sedad Hakki Eldem monografini hazırlamış (1988), Reşat Kasaba ile birlikte düzenledikleri disiplinlerarası bir konferanstan derledikleri ve Tarih Vakfı tarafından Türkçesi de basılan Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik kitabını yayına hazırlamış (1997), Londra’da Reaktion Books tarafından yayınlanan Turkey: Modern Architectures in History kitabini Esra Akcan ile birlikte yazmış (2012) ve Miami’deki Wolfsonian Institute tarafından yayınlanan Journal of Decorative and Propaganda Arts dergisinin Türkiye özel sayısına misafir editörlük yapmıştır (2016). 2014’ten beri Harvard Üniversitesinde, Mellon Vakfı desteğiyle yürütülen kent araştırmaları çerçevesinde İstanbul grubunun koordinatörlüğünü yapmış, projenin 7 Mart 2018’de SALT Galata’da açılan sergisinin hazırlığını Neşe Doğusan Alexander ile birlikte üstlenmiştir. Çalışmalarının odağı ve en çok dert ettiği mesele, 2003’ten beri üyesi olduğu DoCoMoMo’nun da amaçları doğrultusunda, Türkiye’nin, hızla yok olan/ yok edilen tehdit altındaki 20. Yüzyıl modern mimarlık mirasının dokümantasyonu ve korunmasıdır. Mimarlık dışında sinemaya, popüler kültüre, polisiye ve espiyonaj romanlarına düşkün olup, boş zamanlarında bu konularda “tasarım, teknoloji, sanat ve gündelik hayat üzerine denemeler” için internet platformu Manifold’a yazılar yazmaktadır.

SİBEL BOZDOĞAN’IN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında “Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü’ne layık görülmek, özellikle de daha önce Süha Özkan, İlhan Tekeli ve çok yakında yitirdiğimiz İnci Aslanoğlu gibi sevgili hocalarımın almış olduğu böyle değerli bir ödülle taltif edilmek, beni çok mutlu etti, gururlandırdı ve duygulandırdı. Beni önerenlere, Seçici Kurul üyelerine ve bütün Mimarlar Odası camiasına teşekkürlerimi gönderiyor, diğer ödül sahiplerini ve proje müelliflerini, en başta da “Mimarlığa Katkı” dalındaki “ödüldaşım” sevgili Ali Cengizkan’ı içtenlikle tebrik ediyorum.

2-15 arası Görseller

Bu icerik 2259 defa görüntülenmiştir.