401
MAYIS-HAZİRAN 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2018 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLAR



KÜNYE
DOSYA: 2018 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

MİMARLIĞA KATKI DALI Seçici Kurul Özel Ödülü: VEKAM

“Verdiği burslar, sunduğu kütüphane ve arşiv olanakları ile araştırmacılara sağladığı kaynaklar, aralarında Ankara Araştırmaları Dergisi olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı yayınlar, ayrıca geliştirdiği, yürüttüğü ve desteklediği projeler ve düzenlediği bilimsel etkinliklerle Ankara ve çevresini konu alan toplumsal, ekonomik, kültürel, sanatsal ve mimari araştırma, çalışma ve uygulamaların gerçekleştirilmesine ve ilgili kurumlar, araştırmacılar ve toplumla paylaşılmasına öncülük eden; Ankara Keçiören’de, kentin ayakta kalan son örneklerinden olan tarihî bir bağ evini restore ederek koruyan ve araştırma merkezi olarak işlevlendiren Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi-VEKAM’a, mimarlık odaklı faaliyetleriyle Ankara’nın mimarlık mirasının araştırılması ve belgelenmesine sağladığı çok yönlü katkı nedeniyle Mimarlığa Katkı Dalı Jüri Özel Ödülü verilmiştir.”

VEKAM HAKKINDA

Koç Üniversitesi VEKAM, Keçiören’de kentin ayakta kalan son bağ evi örneklerinden, Vehbi Koç’a ait bağ evinde ve yine Koç Ailesi’ne ait Ankara Bağ Evi’nde faaliyet göstermektedir. Her iki bağ evi Korunması Gerekli Kültür Varlığı statüsündedir.Merkez, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile çeşitli işbirlikleri geliştirerek akademik platformlarda da çalışmalarını devam ettirmekte, Ankara ve çevresi üzerine yeni veriler ortaya koyan araştırmaları desteklemekte ve geliştirmektedir (vekam.ku.edu.tr). Dijital platformda da hizmet veren kütüphanesi ve arşivi ile Ankara’nın kent belleği işlevini üstlenen VEKAM; farklı pekçok disipline olduğu gibi mimarlık araştırmalarına da sağladığı zengin bilgi kaynaklarıyla birincil başvuru merkezi olmayı başarmıştır. 1994 yılında kapılarını bilim dünyasına açan VEKAM,  kuruluşundan bu yana akademik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla sempozyum panel, konferans, sergi ve seminerler düzenlemekte, bilimsel yayınlarının yanı sıra yılda iki kez hakemli  Ankara Araştırmaları Dergisi’ni yayımlamaktadır (www.ankaradergisi.org).

KOÇ ÜNİVERSİTESİ VEKAM’IN MİMARLIK TARİHİ ÇALIŞMALARINA KATKILARI

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi

Başkent Üniversitesi bünyesinde, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nuray Bayraktar başkanlığında yürütülen, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve VEKAM tarafından desteklenen “Ankara’da 1930 – 1980 yılları arasında Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma ,Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi“ kapsamında    “Tarih Yazımında Sivil Mimarlık”  ve “Korumada Sivil Mimarlık “ başlıkları altında 2 çalıştay düzenlenmiş ve çalıştay  kitapları  yayımlanmıştır.

Ayrıca  Sivil  Mimari Bellek Ankara: 1930-1980 adlı bir sergi açılmış ve serginin kataloğu yayımlanmıştır. Sergi  daha sonra İstanbul, İzmir,  Bursa ve Kayseri’den sonra yine Ankara’da Atılım Üniversitesi’nde ziyaretçileri ile buluşmuştur. Proje kapsamında toplam 4 kitap yayımlanmıştır. 

Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Yapı Envanteri

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme projesi kapsamında oluşturulan envanter, Ankara’nın Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle ilçelerinde tespit edilen 1930-1980 arasında inşa edilmiş ve proje çerçevesinde belirlenen kriterleri barındıran sivil mimari yapılarına ait belgeleme sürecinde elde edilen bulgulardan derlenen kayıtlardan ve materyallerden oluşan dijital koleksiyon Koç Üniversitesi VEKAM tarafından araştırmaya açılmıştır.

Ankara’da İz Bırakan Mimarlar Projesi

2017 yılında başlayan ve 3 yılda tamamlanacak olan Proje ile mimarlık ortamında çok bilinmeyen, üzerinde çok çalışılmamış, haklarında herhangi bir yayın yapılmamış ancak Ankara’da tasarladıkları konut yapıları ile özel bir önemi hak eden “Mimarlara” ilişkin bir araştırma yapılacak,  bu araştırmalar mimarlık ortamı ve araştırmacılar ile paylaşılacaktır.  

Araştırma Ödülleri

2015 yılında başlatılan Ankara Araştırmaları Ödülü ile bugüne kadar mimarlık alanı ile ilgili olarak 14 araştırma projesi maddi ödül ile desteklenmiştir.

2015-2018 Yılları Arasında Araştırma Ödülüne Hak Kazanan Projeler

Gül Şimşek, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün Kuruluşundan Günümüze Sosyo-Mekansal Bir Analizi

Leyla Alpagut, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü: Planlama ve Yapılar

Nazlı Taraz, Iconographic Representations of the Republic: I. And II. Assembly Buildings of Turkey as Memory Spaces

Duygu Cihanger, Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street

Elif Selena Ayhan Koçyiğit, A Tale of an Urban Square: Developing Strategies for Continuity of Historic Public Open Spaces Through the Case of Ulus Square in Ankara

Aylin Atacan, Bir Sinema Seti Olarak Ankara; 'Ankara Filmleri' Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini Okumak

Özgün Özçakır, Politika'dan Uygulamaya Hacı Bayram Meydanı'nın Değiştirilen Kültürel Miras Değerleri

Azize Elif Yabacı, A Study On the Development of A District and a University Campus With an Ongoing Interaction: Cebeci and Ankara University Campus

Funda Uz, Alüminyum ile Tasarlamak: Ankara Mimarlığında 70'lerden Bugüne Alüminyum

Mustafa Haluk Zelef, Ankara'nın Mimari Belleğine Bir Katkı: Jack Nesim Aggiman ve Elçilik Yapıları

Çiğdem Varol Özden, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, Aslı Gürel Üçer, Başkentin Meydanı Kızılay: Sosyal, Ekonomik ve Mekansal Dönüşümüne Tarihsel Bakış

Aslıhan Günhan, From Hygenic Bodies to Destructive Bodies: A Study on the Performative Assemblies at The Station Square in Ankara

Özlem Karakul, Geleneksel Yapı Ustalarının Bilgi, Beceri ve Davranışlarının Belgelenmesi, Ankara ve Yakın Çevresi

Umut Şumnu, İkramiye Evleri Sürecinin ve Bu Süreçte Değişik Bankalarca Ankara’da Üretilen İkramiye Evlerinin Belgelenmesi

Yayınlar

Kültür/Mekân: Gazi Orman Çiftliği

Tarih Yazımında Sivil Mimarlık  Çalıştay Notları

Korumada Sivil Mimarlık Çalıştay Notları

Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980 Sergi kataloğu

Sivil Mimari Bellek Ankara: 1930-1980

Ankara Araştırmaları Dergisi

Bilimsel yöntemlerle Ankara’nın kentsel unsurlarına dair yeni veriler ortaya koyan farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için bir platform oluşturmayı ve bu çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamak amacıyla 2013 yılında yayımlanmaya başlayan Dergide bugüne dek, mimarlık, mimarlık tarihi ve şehir bölge planlama  alanlarında toplam 21 makale yayımlanmıştır. Bu makalelerden örnekler:


The First Koç Han: Pioneering Modern Architecture in Ankara / Oya Atalay Franck / C1.S1

Kentsel Kültürel Mirasın Korunması ve Sürdürülebilirliği: Ankara Hamamönü Örneği/ Ceyda Kurtar, Mehmet Somuncu /C1.S2

Ankara’daki (İş Bankası) İkramiye Evleri / Umut Şumnu/ C2.S1

Spatial Representations of Ideology and  Politics in Urban Scene: Keçiören Example /İrem Öz/C2.S2

“Karşılanabilir Konut” Sunumu: TOKİ Ankara Kusunlar Grubu Konutları Örneği/ Sezen Aslan, Özlem Güney/ C3.S1

Bir İtalyan Mimarın İlk Ankara Ziyareti: Giuolio Mongeri-1897/ Sedat Bornovalı /C4.S2

Hermann Jansen İçin Ankara’da Yeni Bir Görev: “Gazi Orman Çiftliği” Planlaması / Leyla Alpagut/ C5.S1

Ankara’da Elçiliklerin İnşa Sürecinde Az Bilinen Bir Aktör: Jacques Aggiman / Mustafa Haluk Zelef / C5.S2

Bir Kırsal Yerleşim Olarak Evciler Mahallesi Peyzaj Özellikleri / Yekta Köse, Şükran Şahin / C5.S2

VEKAM ADINA FİLİZ YENİŞEHİRLİOĞLU’NUN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Sayın Başkan, değerli katılımcılar; herhalde bugün bu ödülü alanlar arasında bizim kadar şaşıran olmamıştır. Çünkü hiçbir beklentimiz yoktu. Ne mimarız, ne proje ödülü için başvurumuz oldu, dolayısıyla geçen hafta Günkut Akın tarafından bilgilendirilince Mimarlar Odası’nın bu değerlendirmesi tüm arkadaşlarımı ve beni çok onurlandırdı, çok gurur verdi. Şu noktayı özellikle belirtmek isterim: Biz bu çalışmalarımızda Ankara araştırmacılarından büyük destek görüyoruz. Projelerini güvenip bize getiriyorlar, dergimize yazılarını gönderiyorlar, araştırma ödüllerine başvuruyorlar. Kütüphanemizi, arşivimizi, koleksiyonlarımızı kullananlara baktığımız zaman bunun yüzde 60’ını mimarlık, kent tarihi ve şehircilik alanlarında çalışanların oluşturduğunu görüyoruz. Ortak çalışmalarımızı sempozyum, sergi ve yayın yoluyla da duyurmak için özen gösterip farkındalık yaratmağa çalışıyoruz. Mimarlar Odası’nın verdiği bu özel jüri ödülü için bizi öneren ve kabul eden tüm Seçici Kurul üyelerine tekrar teşekkür ederim. Yeni güzel projeleri heyecanla bekliyoruz.

Bu icerik 2394 defa görüntülenmiştir.