401
MAYIS-HAZİRAN 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2018 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: 2018 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

FİKİR SUNUMU DALI Ödülü: ZENOTOPIA, İstanbul

ÖMER YEŞİLDAL

“Bu fikir projesi; mimarlık ediminin ‘inşa etmek’ ve yapmak ile ilgili yükünden kendini tamamen azade ederek global, ortak ve kültürler üstü bir sorunun altını çiziyor. Yabancıların bir arada yaşadığı bir şehirde bunu bir zorunluluk gibi hissetmeden nasıl yapabileceğini düşündürüyor bize. Yabancı tipolojisi, uzak-yakın, kentsel-kırsal, coğrafya sınırlarının silikleşmesi gibi, artık mimarlık gündemimizde daha sık yer alması gereken konuları etkili bir grafik dille ifade ediyor. Son olarak da böyle bir şehirdeki gündelik yaşantımızı bize hayal ettirebilecek bir hikayeleştirme ile kavramsal metninde dile getirdiği dünyayı bir çizgi roman anlatımıyla tasvir ediyor. Bu fikri; 60’lı yılların Archigram tasavvurları ya da Callenbach’ın 70’lerdeki Ekotopya’sının bir güncellemesi gibi aşina olduğumuz öncüllerin izini süren bir çalışma olarak yorumlayan…”

Zenotopia birbiriyle ilişkisi olmayan ve farklı insanların bir arada yaşadığı dünya anlamına gelmektedir. Yunanca ξένος (xenos, yabancı) kelimesinden türetilmiştir. Çalışmada toplumsal yaşamda yabancı kategorisinin silikleştiği öne çıkarılmıştır. Bu süreçte ilk olarak küreselleşme ile birlikte kentsel ve kırsal coğrafi sınırların silikleşmesine ve küresel çapta insan etkileşimlerinin niceliğinin ve niteliğinin artışına paralel olarak yabancı tipolojisinin kayboluşuna vurgu yapılmıştır. Kentsel yaşamda fiziksel mekân sınırlamaları (kent-kır) ile sınırlanan, fiziksel olarak uzak tutulan kişilerin durumu incelenirken, şehirlerde yabancıdan kaçışı simgeleyen özel güvenlikli kameralı duvarlarla örülmüş sitelerde yaşama eğiliminin kökenleri çıkarılmıştır. Proje, parlayıp sönen, her an kurulan ve bozulan, tanımlanmaya karşı direnen, yersiz-yurtsuz, parçalı, otonom, kesintili, dengesiz, başı sonu olmayan, buharlaşabilen, lineer olmayan, heterojen, her an farklı biçimlere bürünen, farklı hızlara sahip olan, mevcut kulvarlardan kaçan, plansız, programsız, düzensiz, merkezsiz, katı yapıların içine nüfuz edip onları çözüp dönüştüren, izlerinin sürülmesi zor muhalif akışkanlara yerini bırakmıştır.

Bu icerik 1968 defa görüntülenmiştir.