401
MAYIS-HAZİRAN 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOSYA: 2018 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: 2018 ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ

FİKİR SUNUMU DALI Ödülü: HATAY BÖLGESİ KENTSEL TASARIM VE FİKİR PROJESİ, Dörtyol-Hatay

ABDURRAHMAN ÇEKİM

“Hatay için önerilen yerleşme fikri, ilginç bir şekilde meşrulaştırılmış bir gecekondu formatını çağrıştırıyor. Ancak bu format, mimarlık pratiğinin bilgisi ile birleştiriliyor. Salt bir kullanıcı inisiyatifine bırakılmış, ucu açık ve kontrolsüz bir yerleşme kültürü önerilmeyip; yerel otorite tarafından katılımcı bir anlayışla regüle edilmiş, yani ana hatları çizilmiş esnek, geriye çekilmiş bir kural koyuculuğu (otorite) tarif ediliyor. Yerleşme formatı olarak Hatay’ın yerel mimarisi ile hane halkının demografik büyüme/eklenme/çoğalma alışkanlıklarını baştan kabul eden, öneri sunduğu ‘gündelik yaşam pratikleri’ matrisi üzerinden çeşitlenebilen ve zenginleşen, insanlara seçme hakkı veren bir yerleşim önerisi sunan…”

 

Proje Grubu                     Baraka Mimarlık / Sevilay Uğur Çekim, Çağla Makara, Melis Uludağ, Bahlül Kıryolcu

Stajyer Mimar                   Ayşenur Yüksel, Yunus Salün, Havva Nur Şen, Hakan Ilıkoba

İşveren                             TOKİ – Emlak Konut GYO AŞ

İletişim                             www.barakamimarlik.com

 

Şehrin en küçük birim olan mahalle, şehirlerin yalnız fiziksel yapısını belirleyen bir etken değil, aynı zamanda çeşitli meselelerin çözüldüğü, merkezi ve yerel hizmet amaçları çerçevesinde şekillenen hem idari hem de sosyal bir ünitedir. Mahalle aynı zamanda, onu oluşturan toplumun sahip olduğu değerler bütününü yansıtan toplumsal bir olgudur. Mahalle denilen yerleşim birimleri bina ve insanların rastgele yoğunlaştığı ya da seyrekleştiği anlar olmayıp çok sıkı neden-sonuç ilişkilerine dayalı, sosyal, tarihsel ve coğrafi çevre itibariyle oluşan ve gelişen alanlardır.

Bu icerik 2132 defa görüntülenmiştir.