410
KASIM-ARALIK 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MUHAFAZA MİMARLIK

Nur Altınyıldız Artun, Eylül 2019, (der.) Bilge Bal, İletişim Yayınları, İstanbul, Türkçe, 183 sayfa.

Nur Altınyıldız Artun’un kaleme aldığı, Bilge Bal'ın derlediği Muhafaza / Mimarlık, “İstanbul’un Mimarlık Mirası ve Koruma İdeolojisi”, “Harabe Manzaraları / İhtişam Hatıraları: İmparatorlukla Cumhuriyet Arasındaki Eşikte Siyaset ve Mimarlık” ve tamamlanamamış “Ek” bölümlerinden oluşuyor. Gelecek çalışmalara katkı sağlayacak olan kitap, mimarlık, kent ve koruma tarihi yanı sıra kentlerimize güncel yaklaşımlara da eleştirel olarak farklı çerçevelerden bakmamızı sağlayacak nitelikte bir derleme olarak karşımıza çıkıyor. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Muhafaza / Mimarlık, Türkiye’nin bir koruma tarihidir. Tanzimat’tan başlayarak Menderes dönemi sonuna kadar İstanbul’un mimarlık mirasıyla ilgili koruma politikaları ve ideolojilerini inceler. İktidarların, mimarların ve aydınların yaklaşımlarını araştırır ve sonunda ortaya çıkan koruma proje ve uygulamalarını irdeler. Derlemenin bir de ‘Ek’ bölümü var: ‘Harabe Kavrayışının Tarihi’. Nur Artun bu bölümde, bir sembolik iktidar gösterisi halini aldığı Rönesans’tan başlayarak 20. yüzyıl totaliter rejimlerine kadar etkili olan ‘harabe’ kültüne ışık tutuyor. Koruma politikaları tarihiyle bir alegori olarak harabenin bağlantılarına işaret ediyor.”

Bu icerik 1111 defa görüntülenmiştir.