413
MAYIS-HAZİRAN 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

KENTLER VE SALGIN İLE MÜCADELE: YAPILI ÇEVRE TASARIMI VE HALK SAĞLIĞI MAKALE YARIŞMASI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından "Kentler ve Salgın ile Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı" başlığı ile düzenlenen makale yarışması, Koronavirüsle mücadele devam ederken bir yandan da kentleşme ve sağlık politikalarının bir arada tartışılmasını hedefliyor. Makale yarışmasının amacı şu şekilde tanımlanmış: “Yapıların, mahallelerin ve kentlerin niteliği, halk sağlığını doğrudan etkileyen etmenler arasındadır. Mimarlar, kent plancıları, kentsel tasarımcıların, peyzaj mimarları gibi meslek insanlarının yaşam alanlarının tasarlanması sürecinde halk sağlığını da ele almaları ve halk sağlığı uzmanlarıyla çok disiplinli bir tasarım süreci yürütmeleri bir zorunluluktur. Yaşanan COVID-19 (yeni koronavirüs) salgını ve salgının kentlerde hızla yaygınlık kazanması, uzun yıllardır ihmal edilen halk sağlığı açısından tasarım süreçleri ile ilişkisinin gündeme gelmesine olanak sağlamıştır. [...] Bu kapsamda yarışma, mekânsal planlama ve tasarım disiplinleri içinde kentlerin, mahallelerin ve yapıların halk sağlığı açısından yeniden nasıl ele alınabileceği, sağlıklı ve yaşanabilir mekânların herkesi kapsayan ve herkes tarafından hakça erişilebilir olmasını sağlayacak kentsel ve mimari müdahalelerin neler olabileceğini sorgulamakta, bunlara ilişkin eleştirel ve yaratıcı fikirlerle alternatif bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.” İki aşamadan oluşan bir makale yarışmasının birinci aşamasına 500 kelimelik makale özetlerini göndermek için son tarih 5 Haziran 2020.

Bu icerik 1152 defa görüntülenmiştir.