413
MAYIS-HAZİRAN 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZESİNE AİT TARİHİ BİR VESİKA: TOKAT MÜZESİ DEFTERİ

Çiğdem Bilgen, Mart 2020, Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları, (ed.) Zeynep Yasa Yaman, Mehtap Türkyılmaz, İstanbul, Türkçe, 319 sayfa.

Çiğdem Bilgen’in kaleme aldığı Erken Cumhuriyet Dönemi Müzesine Ait Tarihi Bir Vesika: Tokat Müzesi Defteri başlıklı kitap, Koç Üniversitesi VEKAM Yayınları’ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Kitapta, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1930-1950’li yıllarda uygulanan kültür politikaları, müzecilik ve korumacılık anlayışı açısından araştırılmıştır. Tokat il merkezi ve müzesi özelinde ele alınan defterin, dönemin kültür ve sanat politikaları ile olan ilişkisini görünür kılmak için öncelikle Cumhuriyet hükümetlerinin eğitim, eski eser, korumacılık, müzecilik ve tarih konularındaki yaklaşımına, programlarına kısaca değinilmiş, Müze defterinden yola çıkarak erken Cumhuriyet dönemi kültür politikaları, tarih algısı, müzeciliğe verilen önem, ülkenin kültürel yaşamına yön veren Türk Ocakları ve Halkevleri’nin müzecilik çalışmalarına ve özelde de Tokat Halkevi’nin bu bağlamda oynadığı role, tarih ve müzecilik alanındaki faaliyetlerine değinilmiş, […] Tokat Müzesi defteri, yalnız il merkezindeki eserleri değil, farklı ilçelerdeki ve mahallelerdeki mimari anıtlarla ilgili saha çalışmaları ve değerlendirmeleri de kapsayan geniş bir içeriğe sahiptir. Kentin görkemli tarihine ışık tutan, sanatının ve mimarisinin titizlikle kayda geçirildiği Tokat Müzesi defteri, dönemin müzecilik çalışmalarına dair ayrıntıları barındırması bakımından üzerinde çalışılması gereken önemli bir kaynaktır.

Bu icerik 1114 defa görüntülenmiştir.