414
TEMMUZ-AĞUSTOS 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Karantina Sonrasına Dair Tahayyüllerimiz
    Yiğit Acar, Aydan Balamir, Bilge Bal, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Ömer Selçuk Baz, İhsan Bilgin, Olgu Çalışkan, Enise Burcu Derinboğaz, Neslihan Dostoğlu, Senem Doyduk, Erdem Erten, Dürrin Süer, İlhan Tekeli, Hakkı Yırtıcı

  • Modern Kentin Saati: Sivas Cer Atelyesi
    Gülhayat Ağraz, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Esma Eroğlu, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü
    Merve Ertosun Yıldız, Arş. Gör., Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

SEKİZ KENTİN HİKAYESİ: TÜRKİYE’DE YENİ YERELLİK VE YENİ ORTA SINIFLAR

E. Fuat Keyman, Berrin Koyuncu Lorasdağı, Haziran 2020, Metis Yayıncılık, İstanbul, Türkçe, 312 sayfa.

E. Fuat Keyman, Berrin Koyuncu Lorasdağı’nın kaleme aldığı Sekiz Kentin Hikayesi: Türkiye’de Yeni Yerellik Ve Yeni Orta Sınıflar, Metis Yayıncılık’tan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Son on yılda Türkiye’nin % 70’ten fazlası kentleşti, neoliberalleşmenin aşırı kalkınmacı ve tüketim odaklı anlayışı sonucunda kentler metalaştı, çevre kaygısı kar ve ranta yenik düştü, demokratik ve katılımcı yönetim umudu merkeziyetçi anlayışla sönümlendi. Bununla birlikte Türkiye’nin kentleşmesi ve orta sınıflaşması Anadolu coğrafyasında belli duraklamalarla sürdü. Bu bağlamda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kent, neoliberalleşmenin getirdiği siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleri anlamak/anlamlandırmak açısından önemli bir olgu haline geldi ve neoliberalleşmenin kentlerde yarattığı olumsuzluklarla baş etmek için alternatif arayışları ortaya çıktı. Bu arayışı en güzel ifade eden motto ‘kar için değil insanlar için kentler’dir. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonraki Türkiye’yi anlamak ve iyi, adil, demokratik yönetim için kent ve kentleşme sürecini tartışmak hedefiyle kitapta Kayseri, Konya, Gaziantep, İzmir, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa kentleri ele alınıyor.”

Bu icerik 477 defa görüntülenmiştir.